Zapisnik 8. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/8/2011
Datum: 14. 4. 2011
Z A P I S N I K

8. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 14. 4. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar,
Opravičeno odsotni: Irena Dolenc
Odsotni:

Dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Na osnutek zapisnika ni bilo podanih pripomb, sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep 25/11: Potrjen je osnutek zapisnika 7. redne seje SKSB, ki je bila 10.3.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Predvideni datumi sej SKS


Pasje zadeve in motokrosisti (naloga za Borisa s prejšnje seje)

--Boris Oblak 07:08, 25. marec 2011 (UTC)

Na MOK sem posredoval vprašanja. Tole je odgovor Medobčinskega inšpektorata Kranj:


Sprejet je bil dogovor, da se zgoraj navedeni odgovor Medobčinkega inšpektoriata Kranj objavi v vsaki številki Informatorja.


Prejeta pošta

Promet na regionalni cesti Kranj-Škofja Loka

Osnutek dopisa-Jože Frelih

Promet skozi Bitnje iz Kranjčanke

Vsebino točke je predstavil B. Mesec
V torek dne 12.4.2011 smo od MOK mag. Marka Hočevarja prejeli odgovor Ministrstva za promet glede naših predlogov za omejitev prometa na regionalni cesti Kranj-Šk.Loka. Ker odgovor Ministrstva za promet v svojem odgovoru ne ponuja nobenih konkretnih ukrepov za zmanjšanje prometa niti ne sprejema naših predlogov smatramo za potrebno, da pripravimo temeljit odgovor, v katerem dodatno pojasnimo problem prekomernega prometa skozi naselja, ker kot ugotavljam iz njihovega odgovora, vsebine dopisa MOK na ministrstvu niso razumeli.Županu MOK pa predlagamo, da vzpostavi kontakt z županom Občine Šk.Loka mag Mihom Ješetom, ker se v njihovih naseljih od vasi Forme do Šk.Loke srečujejo z istim problemom in po naših informacijah načrtujejo rešitev tega problema z izgradnjo povezovalne ceste od vasi Trata do vasi Meja ob cesti Kranj-Jeprca. Tako bi lahko obe občini skupno nastopili do Ministrstva za promet, da zagotovi finančna sredstva za gradnjo te ceste.

V okviru točke je potekala razprava:

Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 26/11: Svet KS Bitnje se strinja s predlogom Braneta Mesca in ga zadolži, da skupaj s predsednikom Sveta KS Žabnica pripravita odgovor na prejeti odgovor Ministrstva za promet. Odgovor posredujeta Županu in podžupanoma MOK, g. Janezu Frelihu in Bojanu Homanu ter mag. Markotu Hočevarju.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Odgovor_KSBitnje_KSŽabnica PRILOGA ZAPISNIKA

Odgovor PTT glede raznosa vabil na novoletno obdaritev otrok

Iz 3. redne seje sveta KS Bitnje, točka 5.1.

http://www.bitnje.si/mwkswiki/index.php?title=3._seja_9._12._2010#Vabilo_za_dedka_Mraza_.28raznos_po.C5.A1te.29

Media: Dopis poslan PTT.doc

Media: Odgovor PTT.pdf


Ustrezne priloge pridobi in jih v obliki odgovora posreduje na PTT M.Jurjevec (Predlagan kontekst dopisa: "Prilagamo ustrezno dokumentacijo in želim vedeti, zakaj jo potrebujete. Prosimo za dodatno informacijo, kako bo potekal celoten postopek obravnave, ki ga omenjate v dopisu).


Dodatna dokumentacja


Malo dialoga s Ternikom

2011/4/3 Tatjana Muraja Oblak <tatjana.oblak@abakus.si>

Pozdravljeni,

se opravičujem, ker vas ta teden toliko nadlegujem, a obljubim, da samo še danes zapišem nekaj zadev, ki smo jih odkrili.

Na včerajšnjem srečanju po čistilni akciji, smo dobili kar nekaj informacij od krajanov, glede čudnih srečavanj, 2-3x tedenskih, pri izviru Omperle. To je lokacija v gozdu. Če zavijete z glavne ceste v Srednjih Bitnjah, po cesti, ki pelje mimo bivše mesarije Oman in se peljete dalje čez most in prečkate vaško cesto in greste po makadamski - široki cesti dalje v gozd, potem pridete do travnikov, prečkate most na levi vidite ogrmno gradbenega materiala, vi pa nadaljujete še nekaj 100 metrov in na levo se odpre pogled na travnik na katerem je zabetonirala plošča pod katerim se skriva izvir Omperla. Tam se bojda že dlje časa zadržuje nekaj avtomobilov, v katerih sedijo en ali po dva moška in čakata. Zanimvo je da samo čakata. Ljudje jih velikokrat srečujejo, vendar si ne upajo povprašati, kaj počnejo tam. Kaj predlagate? Zapišemo registrske? Bojimo se, da so posredi mamila. Zakaj? Ker smo v čistilni akciji, v gozdu Sp. Bitnja našli pravo gnezdo oz. tabor đankijev. S cerado pokrito taborišče, v katerem so imeli vse potrebno za zabavo (ležišča, pečico, posode ..) vse skupaj pa tako dobro skrito. Seveda smo jim vse odpeljali.

Beseda je nanesla tudi na Sr. Bitnje 30 in hude žurke tam. Opozorili smo krajane, naj vas v času prekrškov pokličejo, da žal drugače ne moramo ukrepati. A se je pojavil strah, kajti nek mladostnik je pred časom sosedu zagrozil in mu vrgel nekaj proti njemu. Je pa bila presenečena bližnja sorodnica, ki je izvedela, da se vse to dogaja v stari hiši njenih prednikov. Tako, da bo mogoče ona kaj urgirala, saj je bila videti hudo presenečena.

Bodi dovolj, naj zapišem samo še to, da se nas je zbralo na akciji pol manj, kot lansko leto, smo pa bili veseli, da ni več tako veliko smeti, razen tistih nekaj "kmetov" packov, ki se nikakor ne morejo navaditi, da njihov gozd ni odlagališče, pa čeprav je njihov, da je to narava za vse nas.

Bodite lepo in lep začetek delovnega tedna vam želim.


Lp, Tatjana Oblak

Od: "Ternik" <ternik@gmail.com>
Za: "Tatjana Muraja Oblak" <tatjana.oblak@abakus.si>
Poslano: Torek, 5. April 2011 16:53:27
Zadeva: Re: ČISTILNA AKCIJA

Kar se tiče vozil in uživanja mamil, največkrat trave, zadeva ni kritična, jo je pa potrebno spremljati, saj je cilj onemogočiti glavne dilerje in preprečiti prodajo otrokom. Bilo bi zaželjeno, če bi mi posredovali kakšno tablico, da lažje spremljam zadevo in vidim kaj je dejansko na stvari. Bom pa se tudi sam zapeljal do tja. Se pa zgodi tudi tako kot se je zadnjič, ko sem bil obveščen o uživanju mamil v neki drugi vasi, in sicer naj bi se v gozdu večkrat zadrževalo neko vozilo. Na koncu sem razkrinkal dva skakalca (čez plot).

O žurkah v Sr.Bitnjah 30 slišim prvič. Nisem bil seznanjen, da bi kdaj naše patrulje tam posredovale, tako da očitno ni tako moteče za sosede. Bom pa kontaktiral Vilfana.

LP


Od: Boris Oblak, 6. 4. 2011 13:18

Kar se trave tiče, se strinjam s Ternikom. Pred seboj imam publikacijo rdečega križa "Marihuana zmote, dejstva in tveganja", ki jo je napisal Bojan Belec, dr. med. Vzel sem jo zadnjič, ko sem šel po recept za Davida. V bistvu je marihuana res dokaj neškodljiva in jo z uvrščanjem med prepovedane droge precej po krivem obdolžujejo.

Je pa res, kar se gre dilerjev. Čeprav tudi jaz ne verjamem, da dilerji hodijo sem :). Dilerjev je polna Planina, tam je ogromno ljudi na kupu.

Kar me moti, je edino svinjarija, ki jo puščajo za seboj.

Drugo pa je, kar se tiče žurk. Ampak tudi jaz nisem vedel tega in najbolje je, da sosedje to prijavijo.

Registrske bi sigurno pomagale. Čeprav, kot sem zapisal, se meni to ne zdi niti kritično niti zaskrbljujoče. Problemi so na Planini, tam je mnogokrat slišati, da je polno dilerjev, ki vsi vlečejo tudi socialno podporo.

lp


Navedena točka je zgolj informativne narave. Svet KS Bitnje se je seznanil s problematiko.


Razgovor s podžupanom

B.Mesec je pojasnil vsebino razgovora s podžupanom Jožetom Frelihom;


Vrnitev prostorskih planov v prvo obravnavo

Podžupan g.Janez Frelih me je informiral, da je odločitev župana MOK, da vrne postopek sprejemanja prostorskega načrta v prvo obravnavo, kar pomeni, da bo na predlog načrta možno dajati pripombe. O tem bodo občani obveščeni s strani MOK.


Gradnja športno kulturnega doma v Bitnjah

KS Bitnje načrtuje adaptacija in dograditev tako imenovanega Športno kulturnega parka v ob nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah. Investicija se že več let načrtuje v Načrtih razvojnih programov KS Bitnje. V letu 2009 je bilo odkupljeno zemljišče, v letu 2010 pa so bili izgotovljeni projekti. Ker en vogal obstoječega objekta, ki je predmet adaptacije, stoji delno na parceli zemljišča opuščenega potoka Žabnica, je MOK zaprosila MOP za dodelitev stavbne pravice na opuščeni strugi, kar je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo. Pravna služba MOK je že pred meseci poslala vlogo na MOP in njihov odgovor tudi mesečno urgira, vendar odgovora še do danes ni prejela. Zakaj urgiramo? Po informacijah iz Centra za trajnostni razvoj vasi, bo v mesecu maju razpis iz naslova ukrepa 322- Obnova in razvoj vasi, iz katerega bi bilo možno financirati do 80 odstotkov vrednosti adaptacije. Pogoj za prijavo na natečaj pa je veljavno gradbeno dovoljenje.

Na podlagi podanih informacij je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 27/11: Župana MOK in njegove podžupane naprošamo, da poskušajo izposlovati pozitiven odgovor MOP v smislu pridobitve stavbne pravice na omenjenem zemljišču.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.40.

Naslednja seja bo predvidoma 19.5.2011.


Sklep 28/11: Potrjen je osnutek zapisnika 8. redne seje SKSB, ki je bila 14.4.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki