Zapisnik 7. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/7/2011
Datum: 10. 3. 2011
Z A P I S N I K

7. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 10. 3. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Mateja Arhar
Opravičeno odsotni: Teja Demšar
Odsotni:

Dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Sklep 22/11: Potrjen je osnutek zapisnika 6. redne seje SKSB, ki je bila 17.2.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Očiščevalna akcija

T.M.Oblak je podala poročilo s sestanka in opozorila na najpomembnejše iz čistilne akcije, ki bo v soboto, 2.4.2011:


Razprave pri tej točki ni bilo, ker so bile podane vse potrebne informacije.

Eko komisija

Kratko poročilo poda Tatjana.

ŽABE IN ONESNAŽENA VODA - močvare v okolici "puškarne in cegelnice"

V sodelovanju z Društvom za zaščito živali bomo v marcu in aprilu (odvisno od vremena) na cesti, ki pelje iz Bitenj mimo puškarne proti Stražišču, postavili stražo, ki bo pazila in prenašala dvoživke, ki se selijo iz jezera čez cesto na bližnje zelene površine. Čeprav je žab iz leta v leto manj, smo se odločili za akcijo tudi zato, da obudimo in opozorimo, kako pomembna so močvirja za življenje (tudi ljudi).

V bližnjih vodnih površinah opažamo iz leta v leto manj živali (rib, dvoživk in ptic) ter rastlinja, kar bi nam moralo vzbuditi skrb, da je z vodo, ki napaja jezera, nekaj narobe. Na pereč problem so že leta nazaj opozorili domačini, pred letom dni pa ribiči, ki so obnovili enega od zapuščenih jezer in pri tem naleteli na nemalo navoženih industrijskih in gospodinjskih odpadkov, ki niso tako "nedolžni".

V sled zatečenega stanja je stekla pobuda, da se vsa odlagališča, ki se nahajajo v tem območju (tudi tista zakopana, ki niso vidna), popiše in vpiše v seznam NEVARNIH ODLAGALIŠČ, katerega vodijo aktivisti "OČISTIMO SLOVENIJO". Za nadaljnji potek analiz, pregledov in sanacij bo potrebno veliko dobre volje, energije, predvsem pa finančnih sredstev, saj v tako kislo jabolko ne želi nihče ugrizniti.

Zaradi navedenega POZIVAMO VSE KRAJANE, ki imajo kakršnekoli informacije, kaj in kje so zakopani odpadki v okolici, naj jih sporočijo na elektronski naslov eko.ks.bitnje@abakus.si

EKO KOMISIJA pri KS BITNJE

PROTI MUČENJU ŽIVALI

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI KRANJ je v začetku marca s pomočjo letakov opozorilo vse občane, da smo lastniki živali dolžni ODGOVORNO skrbeti za živali, katere imamo v lasti oz. katere hranimo in se zadržujejo v naši bližini.

Za zapuščene živali je skrb prepuščena občini, kjer se žival nahaja. Občina ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem, kjer nastanijo zapuščene živali. Bivanje, oskrbnino in veterinarske preglede plačujemo vsi občani.

Od 1. do 10. marca je v občini Kranj potekala brezplačna akcija sterilizacije in kastracije, ki preprečuje nezaželena legla in prenašanje bolezni, ki so nevarna tudi ljudem.

Živali zaslužijo ugodne razmere za njihovo življenje. Živalim, ki so ogrožene in živijo v neprimernih razmerah, lahko pomagate tako, da obvestite o tem VETERINARSKO UPRAVO RS (vir prijave je varovan) oz. pokličete 113. Neprimerna ravnanja se kaznujejo z denarno oz. zaporno kaznijo. Več na spletnih straneh WWW.DZZZ-KRANJ.SI in WWW.KRANJ.SI

EKO KOMISIJA pri KS BITNJE


Komisija za PR - 1. sestanek

Bistvene stvari so podane v poročilu, M. Arhar je opozorila na bolj pomembne in povabila vse prisotne, da se dogodkov udeležijo:

Razprave pri tej točki ni bilo.

Nakup zbornika "Na robu pojoče ravnine"

Dogovor iz 6. seje sveta KS Bitnje: B. Oblak: Možnosti za donacijo ali sponzorstvo nimamo, možen je nakup 8 do 10 izvodov v okviru krajevnega praznika. Do naslednjič se preveri obračun stroškov za krajevni praznik in se odloči, koliko izvodov lahko kupimo kot darilo v okviru krajevnega praznika.

Na podlagi preverjenega obračuna stroškov za krajevni praznik je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 23/11: V okviru obeležitve krajevnega praznika, se kupi 8 zbornikov Na robu pojoče ravnine. Zborniki se bodo uporabili za priložnostne nagrade, enega pa bomo podarili Potujoči knjižnici Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Prejeta pošta

Regionalna cesta Kranj-Škofja Loka,predlogi

Reševanje problematike regionalne ceste Kranj-Škofja Loka

Od MOK se pričakuje, da bo problem reševala, ne samo posredovala gradivo dalje na Direkcijo za ceste RS.

K reševanju navedene problematike se (med drugim) vzpodbudi tako, da B.Oblak na vsaki Komisiji za KS poda vprašanje, pobudo, da nas sproti obveščajo o poteku reševanja problema regionalne ceste Kranj-Škofja Loka. Do nadaljnega se uporablja ta metoda. Nadalje je potrebno pridobiti svetnika (svetnike) MOK, ki bo podal o tej problematiki svetniško vprašanje (in se bo/bodo strinjal/strinjali, da je to velik problem).

I. Dolenc je podala informacijo, da bo v naslednji številki Kranjčanke objavljen odgovor o problematiki prometa na cesti Kranj-Škofja Loka s strani MOK.


Občni zbor DU Bitnje

Prejeto je bilo vabilo na Občni zbor DU Bitnje Stražišče. Posreduje se opravičilo, ker se občnega zbora zaradi neustreznosti termina ne moremo udeležiti.


Datumi (naslednjih) sej sveta KS Bitnje

Datumi sej SKSB bodo določeni (glede na datume sej sveta MOK) in objavljeni v enem tednu. Naslednja seja SKSB bo predvidoma 14.4.2011.


Odstranitev kozolcev ob avtobusnih postajah

Odstranitev oz. obnovitev kozolcev na avtobusnih postajah. Urgirati na MOK. Lastnik je KS, vendar pri predaji urejanja avtobusnih postaj ni bilo doročeno, kdo jih ureja. Smo v preteklosti že urgirali.

B. Oblak je poudaril, da kozolci ne služijo svojemu namenu, saj jih uporabljajo vsi drugi, samo naši krajani ne.

Sklep 24/11: Kljub večkratnem opozarjanju MOK na problem nerešenih podrtih kozolcev oz. oglasnih panojev na avtobusnih postajah, le ti niso bili odstranjeni, zato bom za odstranitev našli lastno rešitev.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

O izvedbi se dogovor B. Mesec z Mlinarjem.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Naslednja seja SKSB bo predvidoma 14.4.2011 ob 19.00 uri.Sklep 25/11: Potrjen je osnutek zapisnika 7. redne seje SKSB, ki je bila 10.3.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki