Zapisnik 6. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/6/2011
Datum: 17. 2. 2011
Z A P I S N I K

6. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 17. 2. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Teja Demšar, Janko Proj, Stanislav Jesenovec
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar
Odsotni:

Dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Sklep 20/11: Potrjen je osnutek zapisnika 5.seje SKSB, ki je bila 20.1.2010 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Problem s spuščenimi psi

Na svet krajevne skupnosti smo dobili več anonimnih prijav, povezanih s psi, ki niso na povodcih. Nanizal bi dva primera (B.Oblak):

Prvi primer
Krajan se sprehaja po gozdu, kjer sreča spuščenega psa, za njim pa je tudi lastnica tega psa. Pes se zaleti proti krajanu, lastnica pa vpije: "Saj ni nič hud, saj ne bo ničesar naredil!". Pes vseeno skoči na krajana in ga opraska s kremplji. Ne glede na to, da ne naredi ničesar drugega, je krajan prestrašen, včasih tudi popraskan.
Drugi primer
Krajan se sprehaja s psom na povodcu po cesti v krajevni skupnosti. Pride mimo neke hiše, kjer sta spuščena dva dobermana in napadeta njegovega psa. Pridruži se jima še en sosednji pes. Krajan se s bori za svojega psa, pasjih gospodarjev pa od nikoder. Tudi, če je zaključek brez huje ranjenih, je krajan prestrašen.

Sledila je razprava na kateri je sodeloval tudi J. Proj.

J.Proj: V našem kraju je takih primerov, spuščenih psov z lastniki ali brez vse več. Ne glede na to, da lastniki pravijo, da pes ničesar ne naredi, je to težko dopovedati mamici z majhnim otrokom ali otroku, ki pelje majhnega psička na povodcu na sprehod. Zamislimo si, da bi otroku, ki pelje majhnega psička na povodcu na sprehod, veliki psi pred očmi raztrgali kužka? To bi bil šok za otroka, ki bi ga zaznamoval za celo življenje. Ali res želimo, da se zgodi kaj takega? Krajani so prestrašeni, hkrati pa se ne želijo izpostavljati s prijavami in tako porušiti že tako načetih medsosedskih odnosov.

B.Oblak: Prepričan sem, da taki primeri v naši KS niso osamljeni. V KS menimo, da je Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) servis za občane. Zato pozivamo MOK, naj v teh primerih ustrezno ukrepa. Kaj in kako misli ukrepati, naj napiše v pisnem odgovoru, ki ga bomo posredovalu tudi vsem krajanom naše krajevne skupnosti.

I.Dolenc: Gre za večplasten problem, spuščenih psov, ki napadajo in tudi pasjih iztrebkov po vasi.

J.Proj: Na problem sem B. OBlaka opozoril, ker je že nekaj časa obstaja v vasi. Včasih smo pse "obvladali". Danes pa je psov več in sorte so drugačne. Tudi sam sem doživel napad psa, ki me je pretresel. Vendar ne gre za en napad, ampak širši problem. Gre za problem sosedskih odnosov. Ne moreš narediti prijave na policijo, veterinarsko inšpekcijo. Problem ima tako dimenzijo, da bi se moral reševati na nivoju KS, KS bi morala zavzeti stališče. Psi so različni, lastniki pa še bolj, posledično so psi nevarni. Kako pristopit širše k temu problemu ? Hkrati gre tudi za problem snage.

B.Oblak: Preko KS je najbolj pomembno, da skušamo čim bolj informirati. J. Proj je podal predlog, da bi v članku opisali problematiko in s tem skušali ozavestiti ljudi, kakšna je situacijo in da jo je potrebno spremeniti, kar ni nujno, da bo zaleglo. Na MOK bomo skušali pridobiti navodila (čeprav gre navadno za citiranje pravnih aktov, ne podajo pa se konkretne rešitve), kako situacijo rešiti. Problem bi bilo potrebno izpostaviti skupaj z drugimi KS, da bi MOK posredovala pri ustreznih službah. Skušal bom pridobiti informacije, navodila MOK in jih prav tako objaviti.

J.Proj: Članek bom pripravil kot "poziv k razumu", brez konkretnih izpostavljan. Cilj je, da se ljudje vidijo v članku, da zagotovijo ustrezno varnost, če imajo nevarnega psa, morajo temu ustrezno ukrepat.

B.Oblak: Poudarek naj bo na "kaj bi bilo", na podrobnostih, da se ljudem predstavi, da je to res problem.

B.Mesec: Smiselno bi bilo dodati, da je problem obravnaval tudi svet KS in navesti grobo zakonsko direktivo, ter da če se komu to zgodi, naj se odda anonimna prijava.

B. Oblak: Objava v Informatorju naj vsebuje članek, mnenje sveta KS s citiranje pravnih aktov.

M.Jekovec: Ko bo obravnavana tematika razdelana, bi se povezali z novinarji, da bi bile informirane tudi druge KS.

B.Oblak: V reševanje problema nameravam vključiti tudi predsednike drugih KS, saj imamo tako več možnosti, da pridobimo ustrezno pomoč MOK.

T. Demšar je pridobila informacije o koših za pasje iztrebke. Koši so že postavljeni na območju Kranja, Stražišča, postavi jih JP Komunala Kranj. Cena 1 koša je 150 EUR, pri čemer se pojavi tudi problem vandalizma.

B. Oblak je predlagal, da T. Demšar in J. Stanonik do konca meseca naredita seznam primernih lokacij za koše (seznam pošljeta po mailu), ki se bo posredoval dalje na MOK. Potrebno bi bilo zagotoviti koše na ustreznih lokacijah in tudi redno praznitev le teh.

Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 21/11: Reševanje problematike s spuščenimi psi:
  • V Informatorju KS Bitnje se objavi: članek J.Proja, mnenje KS o navedeni problematiki (pripravita T. Demšar in J. Stanonik)ter citati pravnih aktov, ki urejajo to področje (T. Demšar.
  • Na MOK se posreduje prošnja za mnenje glede opisane problematike in navodila,kako problem rešiti.
  • T. Demšar in J. Stanonik naredite seznam lokacij za postavitev košev, B. Oblak sproži postopek, da se koši postavijo
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Divjanje z motorji

J. Proj je izpostavil tudi problem divjanja z motorji, ki je presegel vse meje. Tudi ta problem bi bilo potrebno reševati na nivoju KS. Skupina motoristev iz Šutne, Bitenj in Stražišča divja po gozdovih. Ogrožena je varnost krajanov, zato izpostavljam tudi ta problem. B. Oblak je dodal, da je s problemom seznanjen, gre za krosiste, ki drvijo po gozdovih. Opozorjeno je bilo tudi, da gre za motenje narave zaradi hrupa, ki ga povzročajo motorji in naj bi se v zvezi s tem povezali z lovskim društvom.

Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 22/11: Divjanje z motorji:
  • V Informatorju KS Bitnje se objavi: članek J.Proja, mnenje KS o navedeni problematiki ter citati pravnih aktov, ki urejajo to področje(T. Demšar.)
  • Na MOK se posreduje prošnja za mnenje glede opisane problematike in navodila, kako problem na območju KS rešiti.
  • B. Oblak bo gorovil z in s T. Oblak (je bila prisotna ne eni izmed takih "dirk" po gozdu.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Podan je bil tudi predlog, da se v "novem naselju"- po cesti proti Zavrlu postavi ustrezni prometni znak, saj ljudje, ki tam vozijo naravnost ne poznajo desnega pravila (vključiti na že obstoječi seznam prometnih znakov).


Komentarji

--Teja Demšar 10:38, 10. februar 2011 (CET) Se strinjam, da so nekateri skrbniki psov zelo brezbrižni, sploh tistih, ki se brez vsakega nadzora kar naprej sprehajajo naokrog po vasi. Na tole lahko dam pojasnilo s stališča predpisov. Predmetno problematiko ureja Zakon o zaščiti živali (ZZZiv, Uradni list RS, št. 43/2007), ki določa naslednje:

Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu, kot javno mesto pa šteje javni kraj, to je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, razen površin, kjer ni oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi. To pomeni, da morajo biti psi v naselju na povodcu, tam kjer ni večjega števila ljudi (npr. gozd) pa to ni nujno. Ne glede na javno ali nejavno mesto pa mora skrbnik zagotoviti fizično varstvo nevarne živali.

Za nevarne pse (nevaren pes je pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival) so določeni strožji pogoji, in sicer morajo skrbniki nevarnih psov zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov: da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, da so zaprti v pesjaku ali objektu, da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.

Nadzor nad izvajanjem teh določb izvajajo pristojni inšpektorji (veterinarski, lovski, kmetijski, inšpektorji pristojni za ohranjanje narave) ter policija, kamor občani lahko podajo prijavo. Inšpektor ob ugotovljeni kršitvi skrbnika kaznuje z globo. Občina za nadzor ni pristojna.

Bi pa izpostavila nekaj drugega, kar pa bi občina lahko uredila. Sama imam psa in veliko hodim na sprehode, kjer srečujem tudi skrbnike s psi ( - včasih pa tudi pse, brez skrbnikov). S seboj vedno nosim vrečke za pobiranje iztrebkov. Nekateri za svojim psom počistijo, številni pa ne. Menim, da bi se stanje precej izboljšalo, če bi se ob sprehajalnih poteh na obrobju gozda in polja postavilo kakšen koš za pasje iztrebke. V Ljubljani so ponekod že nameščeni, tudi v tujini je to že dobra praksa.


--Boris Oblak 11:03, 10. februar 2011 (UTC)
Teja, se strinjam. Vendar je občina "servis" za krajane. Tukaj gre predvsem za to, da se krajani ne želijo izpostavljati in podajati posamezne prijave, dokler je stanje tako, kot je sedaj. Skušajmo od MOK dobiti to, da se bodo postavili v bran občanov in od ustreznih inšpekcij zahtevali nadzor. Ali pa, da bi mogoče malo več obveščali o tej problematiki in ponudili občanom možnost anonimnih prijav.
S koši za odpadke ni problemov, to je najmanj in tudi ni velik strošek. Problem je s čiščenjem teh košev. Če najdemo kakšno rešitev za čiščenje sem prepričan, da si koše lahko izposlujem.


--Teja Demšar 13:57, 10. februar 2011 (CET)
Res je, kot praviš. Občina na takšne načine (z informiranjem, zahtevo po nadzoru) lahko ukrepa.
Kar se tiče košev bom poskusila izvedeti, kako je s čiščenjem košev tam, kjer so že nameščeni. Nisem prepričana, ampak zdi se mi, da so v centru Kranja tudi.
--Boris Oblak 15:47, 10. februar 2011 (UTC)
Informacije o čiščenju košev nam bodo prišle prav. Tako opremljen bom potem zahteve lahko posredoval na MOK.

Prejeta pošta

Stanislav Jesenovec

Od: "Stanislav Jesenovec" <stanislav.jesenovec@siol.net>
Za: "Boris Oblak" <boris.oblak@abakus.si>
Poslano: Ponedeljek, 14. Februar 2011 21:43:32
Zadeva: rušenje in gradnja

Dober dna, gospod Boris!

Odobreno imam objavo prispevka v Slovenskih novicah - četrtkova priloga TT - z naslednjim predlogom: vas spreminja podobo - trenutno je v Bitnjah nekaj starih hiš po snegu v razsulu ali pa jih popravljajo, med njimi pa nastajajo nove gradnje in povsem novo, stavbno zelo pestro naselje cca 30 hiš. V običajnem obsegu nekaj fotografij in cca 100 vrstic besedila.

Kako vi spremljate in doživljate spremembo podobe Bitenj in kako vam je všeč/ali pa tudi ne? Imamo pa tudi najmanj dve ruševini. Poznate vzroke in povode zanje in kako naj bi se jih znebili. Menite, da bo nasipanje zemljišča ob novih zgradbah, dobro delo sosedom?

Prisrčen pozdrav!

Stanislav Jesenovec
Zgornje Bitnje 56 A


Na razpravi v okviru te točke je na seji sodeloval tudi S. Jesenovec.

S. Jesenovec je od SKSB želel pridobiti mnenje glede problematike, ki jo bo opisal v zgoraj navedenem članku in sicer glede:

Poleg stališča SKSB ga zanima tudi stališče ljudi, da bi se opredelili to tega problema, da slišimo, kaj mislijo o tej temi, dejstvu, da vas spreminja podobo.

Gled številčenja je B. Mesec pojasnil: V prejšnem mandatu je bil podan predlog za ulični sistem, vendar bi Bitnje posledično potem izgubilo identiteto (npr. Oblakova ulica, 4209 Žabnica). Da bi se temu izognili, smo želeli pridobiti svojo poštno številko, ampak ker PPT ni bila zainteresirana, je zadeva "padla v vodo" in je stanje danes tako kot je.

B.Oblak: Ko smo pred leti v Informatorju naredili anketo me krajani, smo predlog posredovali na MOK, kjer je bil predlog sprejet, vendar se je začel urejati na ravni celotne MOK, s tem, da je bilo za izvedbo namenjenih cca 10.000 EUR letno na občinski ravni, kar posledično pomeni, da bi zadevo lahko uredili v naslednjih 60 letih. Ni uspelo prepričati Sveta MOK, da bi namenil več sredstev za urejanje tega področja.

B. Mesec: Po določilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine se starih hiš ne sme podreti, uredi se lahko le notranjost, zato posledično propadajo. Različna arhitektura, gradbeni stili so posledica "nespoštovanja" gradbenih dovoljen, ustrezne kontrole ni, posledično je podoba kraja takšna kot je.

B. Mesec - S. Jesenovcu: Kaj imate za bregom, kaj želite doseči s tem člankom ?

S. Jesenovec: Nič nimam "za bregom", želim le pokazati, kako se vas spreminja. Želim doseči, da bi jo naredili lepo in sodobno. Da bi obstajal program po katerem bi se izdelal projekt razvoja podeželja, da bi se stanje uredilo.

I. Dolenc: Pred časom je bila na to temo radijska okrogla miza. Dejstvo je, da pri nas vsak razmišlja na način "to je moje in bom delal kar hočem", na kar se ne da vplivat, ker so predpisi taki, da to omogočajo. Posledično vas izgublja svojo podobo.

B. Mesec: Bitnje je edinstvena urbanistična ureditev v Evropi, vendar kot ekonomist ne sprejmem te teze, da bi bilo Bitnje potrebno zaščiti, preprečiti nove gradnje oz. širitev kmetij. Bi jo, če bi imeli kaj od turizma.

S. Jesenovec: Kaj pa 30 hiš "na gmajni". Vsaka zgradba je drugačna (je svoje "presenečenje"). Kjub temu, da je bil pred leti sprejet Prostorski urbanistični plan MOK je vsak hiša po svoje urejena.

B. Oblak je odgovoril in zaključil razpravo v okviru te točke: Očitno obstajajo mehanizmi, ki to dovoljujejo, ne glede na to, kako imam občina urejene svoje prostorske plane. KS o zadevni problematiki ne more sprejeti mnenja, nimamo ustreznih odgovorov. Stvari so kakršne so, vendar KS nanje nima vpliva, pristojnosti za urejanje. Gre za problem celotne države, ustreznega nadzora ni.

Program Zdrav življenski slog v Žabnici za učence 6-9 razreda

od	Egidij Kozjek <svetnik.egidij@gmail.com>
za:	
Oblak Boris <predsednik.ks.bitnje@abakus.si>,
datum	24. januar 2011 10:49
zadeva	Program Zdrav življenski slog v Žabnici za učence 6-9 razreda
Podpisal/-a	gmail.com

Pozdravljeni

Sem Egidij Kozjek, profeor športne vzgoje. Izvajam program Zdrav življenski slog za otroke od 1 do 9 razreda. program se zaradi prostorske stiske izvaja na podružnicah šole Stražišče. V Besnici so vključeni otroci od 1 do 9 razreda. V Žabnici pa zaenkrat samo otroci od 1 do 5 razreda. V Žabnici je v ta program vključenih 55-60 otrok.

Za otroke od 6 o 9 razreda ki so iz Žabnice, bi se ta program moral začeti že oktobra. Zaradi birokratskih zapletov in drugih škodljivih vplivov ta program v novi telovadnicil do sedaj ni našel ustrezne obravnave. Na projekt se je prijavil Zavod za šport Kranj s strokovnim sodelavcem Egidij Kozjek-om. Podpisniki vloženega projekta so OŠ Stražišče-Srečnik Pavel, Zavod za Šport Kranj-Fartek Brane, MO Kranj-Trebec Marko. Po razpisnih pogojih mora šola in občina zgotoviti prostore za vadbo. Ministrrstvo za šport pa preko Zavoda za šport Planica finnacira strokovnega sodelavca. Program je v 85% finnaciran s strani EU. Program je razpisan do leta 2013.

Za otroke je ta program brezplačen. Vodi ga strokovno usposobljena oseba-profersor športne vzgoje. Namen programa je zdravo preživljanje prostega časa, seznanjanje z vsemi obstoječimi športi,vzgoja o delovanju telesa, vplivu drog na telo, zdrava prehrana, odvračanje od nenadzorovanih ulic in kriminala.

V Žabnici bimorali po razpisnih pogojih otrokom zagotoviti vadbo 2 x tedensko (obvezno ločeni dnevi) Ker je za otroke od 6-9 razreda 45 minut premalo, bi bilo potrebno vzeti blok uro 90 minut.

Tedensko bi za izpeljavo programa potrebovali vsaj 3 cele ure. Predlagam torek in četrtek 15:00-16:30.

Za zagon skupine v Žabnici mora biti vključenih vsaj 15 otrok. Lahko bi vljučili tudi otroke iz KS Bitenj, da dosežemo normativ. Tudi otroci iz Bitenj nimajo drugih prostorov.

Predlagam, da se ta pošta posreduje tudi KS Bitnje.


Vodja programa Zdrav življenski slog Egidij Kozjek Tel 040 70 55 65


KS Žabnica namerava glede zgoraj navedega obvestiti krajane (letak po domovih), naj vključuji svoje otroke, da so še prosta mesta. B. Oblak je predlagal, da zaprosimo KS Žabnica, da se pridružimo tej akciji, naj obvestilo raznosijo tudi po Bitnjah. Če bo potrebno kriti del stroškov, naj nas obvestijo.

B.Mesec bo prošnjo posredoval predsedniku KS Žabnica.

Obvestilo, ki je bilo posredovano krajanom

Postavitev prometnih ogledal v Zg. Bitnjah

Postavitev prometnih ogledal v Zg. Bitnjah

Prošnja MOK (ORI-Oddelek za razvoj in investicije) JP Komunala Kranj, da postavi prometno ogledalo v križišču Zg.Bitnje in Zg.Bitnje-Pot v Bitnje.


Izdaja zbornika na robu pojoče ravnine

B. Mesec je predstavil zbornik "Na robu pojoče ravnine" (v nadaljevanju: Zbornik), ki obravnava zgodovino treh vasi: Bitnje, Šutna in Žabnica. Obsegal bo 400 strani, 230 fotografij, predračunska vrednost je 22.000 EUR, predvidena izdaja je 1.000 izvodov. Odbor za izdajo Zbornika se obrača na KS Bitnje s prošnjo za: donacijo, odkup oglasnega prostora ali nakup enega ali več izvodov Zbornika. Cena enega izvoda je 25 EUR. Predstavitev Zbornika bo 25. marca v Žabnici.

B. Oblak: Možnosti za donacijo ali sponzorstvo nimamo, možen je nakup 8 do 10 izvodov v okviru krajevnega praznika. Do naslednjič se preveri obračun stroškov za krajevni praznik in se odloči, koliko izvodov lahko kupimo kot darilo v okviru krajevnega praznika.

Kratko poročilo komisije za PR

Morebitna obravnava poročila se prestavi na naslednjo sejo, ko bo M. Arhar prisotna.

Rok za oddajo člankov v Informator je 6.3.2011.


Kratko poročilo Marjana: Rdeč križ

M.Jekovec: Organizirano je bilo predavanje Pomoč družini v okviru predstavitve dejavnosti Rdečega križa (v nadaljevanju: RK). Pridobili smo 6 ljudi (3 starejše, 3 mlajše, da bodo lahko nadaljevale z delom), ki bi sodelovali pri oblikovanju odbora RK v Bitnjah. Prva akcija bo krvodajalska akcija. Sledi formalni del z g. Ganterjem (RK Kranj): seznanitev s pravo podlaga za delo RK, formalna ustanovitev odbora RK v BITNJAH, volitev članov. Očitno bo Odbor RK v Bitnjah zaživel.

Člani SKSB so z navdušenjem pozdravili to novico in hkrati bili prijetno presenečeni, gleda na to, da so potekali poizkusi uživiti dejavnosti RK v Bitnjah že v preteklosti in niso bili uspešni.

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Naslednja seja SKSB bo predvidoma 10.3.2011 (termini preostalih sej bodo določeni predvidoma na naslednji seji, ko dobimo seznam seje sveta MOK).

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki