Zapisnik 32. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Redakcija dne 08:18, 13. maj 2014 od Mirjana Jurjevec (Pogovor | prispevki)
(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/32/2014
Datum: 19. 3. 2014
Z A P I S N I K

32. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 19.3.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Janez Stanonik, Irena Dolenc,Boris Oblak, Mateja Arhar,Branko Mesec
Opravičeno odsotni: Teja Demšar
Odsotni: Janez Stanonik


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 31. seje SKSB

Sklep 81/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 31. redne seje SKSB, ki je bila 20. 2. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Gradivo za 32. sejo Sveta MOK, 26.3.2014

Na gradivo ni bilo podanih pripomb.


Zapora ceste zaradi projekta Gorki

Obvestilo o zapori

Gre za cesto pri Puškarni. Dokument se objavi na spletni strani in FB-ju.

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za obdelavo nevarnih odpadkov na območju Laz v Stražišču

http://www.bitnje.si/index.php?title=Okoljevarstveno_dovoljenje_za_obratovanje_naprave_za_obdelavo_nevarnih_odpadkov_na_obmo%C4%8Dju_Laz_v_Stra%C5%BEi%C5%A1%C4%8Du

Na pobudo civilne iniciative je bilo na področju KS Bitnje prostovoljno zbranih 700 podpisov, ki so bili vloženi na UE Kranj.

B. Oblak pridobi informacije na MOK; kako se MOK loteva reševanja problematike v industrijski coni Laze, informacija se javno objavi.


Izlet SKSB

Lokacija: Mosta na Soči

Podrobne informacije (ponudba, program) poda: M. Jekovec

Predlagan termin: nedelja, 18. 5. 2014


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 17.4.2014.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 82/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 32. redne seje SKSB, ki je bila 19. 3. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki