Zapisnik 30. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Redakcija dne 11:52, 22. februar 2014 od Mirjana Jurjevec (Pogovor | prispevki)
(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/30/2013
Datum: 16. 1. 2014
Z A P I S N I K

30. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 16.1.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Janez Stanonik, Branko Mesec, Irena Dolenc,Boris Oblak,
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar
Odsotni:


Predlagan in potrjen je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 29. seje SKSB

Sklep 76/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 29. redne seje SKSB, ki je bila 4. 12. 2013 ob 17.30.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Inventura

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2013.

Popisna komisija, imenovana na 29. redni seji SKSB v sestavi: Janez Stanonik (predsednik), Teja Demšar (član) in Irena Dolenc (član), je predložila Popisno poročilo na dan 31. 12. 2013, preverjeno na dan 4. 1. 2014 in 16. 1. 2014.

Sklep 77/14: Na podlagi poročila popisne komisije se potrdi:
 • Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2013.
 • Izpis stanja osnovnih sredstev na dan 31.12.2013.
 • Izpis zalog drobnega inventarja (materiala) na dan 31.12.2013.
 • Popis presežkov, odpisov in primanjkljajev osnovnih sredstev in drobnega materiala na dan 31.12.2013. Odpiše se:
  • Povezovalni kabel CA-42(0048) – uničen,
  • Tiskalnik HP PRO 8500 (0058) – uničen,
  • Karnise (4x - 0510006) - uničene,
  • Zastave (4x - 0510016) - uničene,
  • Tabla (0510157)-uničena,
  • Zabojnik za smeti (0510426)-uničen.
 • Popis denarnih sredstev na računu, terjatev in obveznosti, časovnih razmejitev in lastnih virov na dan 31.12.2013.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Izlet SKSB

Izlet bo organiziran namesto piknika (skupaj za leti 2013 in 2014).

Predloge za termin in lokacijo izleta pripravijo člani SKSB do prihodnje seje oz. jih posredujejo do naslednje seje po elektronski pošti.


Odkup zemljišč ob strugi potoka Žabnica in čiščenje struge potoka Žabnica na območju zadnjih regulacij (iz 28.redne seje, 7.11.2013, Teja)

T. Demšar


Gradivo za 30. sejo sveta MOK

Gradivo je prišlo šele danes, v kolikor bo kdo izmed člano SKSB imel pripombe, naj jih posreduje po elektronski pošti.


Sprememba najemne pogodbe

V najemni pogodbi za prostore KS Bitnje v GD Bitnje, se spremeni znesek v skladu s proračunom Mestne občine Kranj za leto 2014.

Sklep 78/14: V najemni pogodbi za prostore KS Bitnje v GD Bitnje se spremeni znesek v skladu s proračunom Mestne občine Kranj za leto 2014.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 20.2.2014.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 79/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 30. redne seje SKSB, ki je bila 16. 1. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki