Zapisnik 3. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/3/2010
Datum: 9. 12. 2010
Z A P I S N I K

3. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 9. 12. 2010 ob 18.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Mateja Arhar, Irena Dolenc, Teja Demšar
Opravičeno odsotni: /
Odsotni:

Dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Točka je prestavljena na naslednjo sejo.

Imenovanje tajnice za mandat 2010-2014

Sklep 11/10: Za tajnico sveta KS Bitnje v mandatu 2010-2014 je imenovana dosedanja tajnica Mirjana Jurjevec.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Obravnava gradiva za 2. sejo Sveta MOK

Seja je 15.12.2010, gradivo po elektronski pošti je bilo posredovano danes in bilo tudi posredovano dalje članom sveta KS Bitnje.

B. Oblak bo na seji Komisije za KS izpostavil, naj v prihodnje posredujejo gradivo pravočasno, skladno z predpisanim aktom. Morebitne pripombe na posredovano gradivo člani SKSB B. Oblaku posredujejo elektronsko.

Prejeta pošta

DU Bitnje Stražišče

Vabilo na slavnostno večerjo ob uspešnem zaključku tretjega leta delovanja, petek 17.12.2010 ob 15.00 uri v gostilni Citadela v Stražišču.

Seje se bo udeležil B. Oblak.

Predlagani kandidati za sodnike porotnike

od:Tatjana Kocijančič <Tatjana.Kocijancic@kranj.si>
Spoštovani predsednici in predsedniki svetov KS,
v priponkah pošiljam poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju. 
Prilagam obrazec – izjavo kandidata in dopis sodišča. 
Rok za oddajo predlogov je 4. 1. 2011. 
Za morebitne dodatne informacije pokličite.
Lep pozdrav,
Tatjana 


Za sodnika porotnika se ponovno predlaga B. Oblaka.

V kolikor dobimo dovoljenje Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK),da vabilo objavimo na spletni strani KS Bitnje (informacijo pridobi M.Jurjevec pri T. Kocijančič na MOK), ga bomo objavili.

Pisma krajanov

Vabilo za dedka Mraza (raznos pošte)

Od: "Tatjana Muraja Oblak" <tatjana.oblak@abakus.si>
Za: "ks bitnje" <ks.bitnje@abakus.si>
Poslano: Wednesday, December 1, 2010 18:29:29
Zadeva: LISTEK ZA DEDKA MRAZA

Spoštovani.

Danes sem iz nabiralnika vzela pok reklam. Ker jih skoraj vedno vsaj prelistam, sem v eni reviji opazila NAŠ LISTEK ZA DEDKA MRAZA. Za predstavo, za katero se trudi gruča otrok in se odvija organizacija že nekaj tednov. 

Halo, poštar pa je dal listek, meni nič tebi nič,  v revijo in vse skupaj vrgel v nabiralnik. 

Menim, da je potrebno protestirati na pošti.
Jaz sem enkrat že klicala, zaradi takega raznosa, in jih okrcala. Saj le delamo za krajane in poštarji so odvisni od nas. Mi nismo ena trgovina, ki "štanca" reklame in imajo denarja dovolj za tovrstne reklamne liste. 


Predlagam, da se v imenu KS napiše pritožba in se jo oddan tako na pošto v Žabnico, kot tudi na centralo. In da se jim predlaga, da so nam dolžni en brezplačen raznos, glede na to, da niso upoštevali navodil in so listič dali med ostalo reklamo. 

Mogoče se bere grobo, a glede na to, da vedno opozarjamo, ko predajamo gradivo, da smo redni plačniki, menim, da si zaslužimo pozornost in pravično razdelitev, ZA KRAJANE GRE!
Lp, Tatjana Oblak 


Predlog B. Oblak: Napišemo pisno pritožbo, da smo redni plačniki, ki delamo izključno v dobro krajnov, zato prosimo, da nam omogočijo naslednji tak raznos brezplačno. Osnutek dopisa pripravi M.Jurjevec ter pošlje B.Oblak in M.Arhar ga dokončata.

Odvodnjavanje

Od: "Kajzer Slavo" <kajzi@siol.net>
Za: "boris oblak" <boris.oblak@abakus.si>
Poslano: Monday, October 25, 2010 11:33:07
Zadeva: odvodnjavanje
Živio! 
Boris, najprej čestitke za dober volilni rezultat.
Vprašal bi te rad, kakšne so možnosti, da se pri mojem sosedu (Šilar Albin) reši odtok vode, ki ob vsakem dežju stoji v križišču (pred most). Treba bi bilo narediti šoht in  prekopati nekaj metrov in vodo speljati v Žabnico.
Kakšne možnosti vidiš za izvedbo tega projekta?
LP
Slavo

Slavo,
volitve za svet KS še niso zaključene, saj se predsednik in podpredsednik volita na prvi seji, to bo 11. 11. 2010.
Tvoj predlog bo šel v načrte KS. Kot vsak drug mora tudi ta iti v proračun, kar pomeni, da pred prihodnjim letom težko pričakujemo realizacijo. Razen če se ne bi našla kakšna druga sredstva.
lp, Boris

Izvedbo naloge je prevzel J. Stanonik (Komisija za ceste). Lokacijo bo poslikal, označil in zadevo posredoval pristojnim službam na MOK v reševanje.

---

Zadeva 	Zadrževanje vode na cesti
Pošiljatelj 	Janez Stanonik 
Prejemnik 	bostjan.zavrl@kranj.si, svet.ks.bitnje@abakus.si
Odgovor na 	svet.ks.bitnje@abakus.si
Datum 	10.12.2010 11:21

Krajani so se obrnili na Svet KS Bitnje s sledečim problemom.

Ob deženju se na cesti (križišču) zadržuje večja količina vode, katero bi bilo potrebno speljati v strugo Žabnice.

Lokacija križišča je v Zg. Bitnju poleg hiše št 125, točneje je to na križišču preko mosta Žabnice od centrale proti
"gmajni". Prilagam tudi zemljevid.

Upam, da boste zadevo vahko uredili v okviru tekočega vzdrževanja cest.


Lep pozdrav, Janez Stanonik.

Zg Bitnje 125.JPG

Regulacija potoka Žabnica

2010/12/3 <Teja.Demsar@gov.si>

Zdravo!

Sporočam, da sem govorila z g. Leskovarjem (MOK) glede potoka Žabnica. Dela so za letos zaključena, sredstva so se porabila. Potrebna sredstva za nadaljevanje del bodo dali v predlog proračuna (reguliralo naj bi se do mostu in po potrebi še višje, tam kjer je popravilo nujno), ali bodo tudi potrjena, je odvisno od mestnega sveta. Dogovorila sem se tudi, da bo pripravil kopijo projekta, da jo bomo imeli v KS, Boris ti pa jo potem ob priliki prevzemi na občini.

Lep snežen dan vsem!

Teja

Člani SKSB so bili seznanjeni z informacijo. Boris ob priliki prevzame načrte na občini.

Wiki izobraževanje

Dogovor o terminu izobraževanja.
B. Oblak je predlagal, da je pri delu KS čim manj papirnega poslovanja oz. posredovanja papirnatega gradiva. Izvedeno bo tudi izobraževanje na temo WIKI, osnovno izobraževanje.

Kot vabilo na sejo sveta bi Mirjana poslala povezavo na spletno stran (naslednja seja bo še po starem, potem bi se privadili na nov način).

Osnovno izobraževanje WIKI bo pred naslednjo sejo - 20.1.2011 ob 17.30. Zaželjeno je, da vsak prinese prenosnik.

Proračun, FN 2010

Do konca decembra 2010 je potrebno na MOK posredovati FN KS Bitnje 2011 in NRP KS Bitnje 2011.

http://www.bitnje.si/mwkswiki/index.php?title=NRP_2011

Media:Krajevneskupnostiproraun2011.zip

Obravnavani so bili predlogi za FN in NRP KS Bitnje 2011 in bil sprejet:

Sklep 12/10: Sprejet je FN KS Bitnje 2011 z obrazložitvijo in NRP KS Bitnje 2011.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Inventura, popis sredstev na dan 31.12.2010

Sklep 13/10: SKSB je imenoval Popisno komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2010 v sestavi: Janez Stanonik (predsednik), Teja Demšar (član), Irena Dolenc (član).
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Primopredajni zapisnik

odKS Bitnje <ks.bitnje@gmail.com>
odg. naks.bitnje@abakus.si
za:Tatjana Kocijančič <Tatjana.Kocijancic@kranj.si>
Skppredsednik ks bitnje <predsednik.ks.bitnje@abakus.si>
datum25 november 2010 20:50
Tatjana,
ali je primopredaja obvezna, če ostaneta predsednik in podpredsenik ista ?
Do kdaj mora (če morat biti) na MOK ?
Lp,
Mirjana
KS Bitnje
Oj, uradno ja – trije stavki in prilogo zaključna poročila in to naj dobi novi svet – zaradi novih članov. Na seji jim samo daj v vednost.
Do 15. 12. 
Lp, Tatjana

Primopredajni zapisnik pripravi M.Jurjevec in se posreduje na MOK.

Imenovanje v komisijah KS Žabnica

KS Žabnica je podala prošnjo za imenovanje članov KS Bitnje v komisijah KS Žabnica in sicer v Komisiji za pokopališko upravo Žabnica in Komisiji za proslava in prireditve KS Žabnica.

Sklep 14/10: Na pobudo KS Žabnica, so člani SKSB imenovali Marico Mesec za članico Pokopališke uprave KS Žabnica ter Mojco Kepic in Janeza Koširaj za člana Komisije za proslave in prireditve KS Žabnica.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Datum naslednje seje

Naslednja seja sveta KS Btinje bo v četrtek, 20.1.2011 ob 19.00 uri. Pred sejo bo ob 17.30 osnovno wiki izobraževanje. Izobraževanje in potem tudi seja bo mogoče v prostorih podjetja Abakus na Laborah (člani SKSB bodo o tem prevočasno obveščeni).

Telovadnica v Žabnici

B. Mesec je podal informacijo, da se išče upravnik za novo telovadnico v Žabnici. Do novega leta lahko kdor ima interes rezervira termin za uporabo.

Vabilo za delo v komisijah KS Bitnje

Dodatno so bili vključeni člani v komisije za KS Bitnje in sicer:

M. Jekovec je povedala, da bi potrebovali človeka, ki bi bil predstavnik RK v Bitnjah.

B. Oblak bo o delu v komisijah opravil razgovor tudi z M.Grabcem in M. Mavcem.

Vrednotenje nepremičnin v bližini strelišča v Crngrobu

Član Sveta KS Branko Mesec je informiral člane Sveta KS o akciji, ki jo vodijo prebivalci vasi Crngrob, Dorfarje, Form in Žabnice, zaradi neupoštevanja vpliva hrupa od strelišča v Crngrobu na vrednotenje nepremičnin, vsled česar so tako nepremičnine previsoko vrednotene. Predlog Branka Mesca je, da se v akcijo pridruži tudi KS Bitnje za območje vasi Bitenj, kjer je še čutiti prekomeren hrup. To območje zajema naselje Sp.Bitnje in del Sr.Bitenj do ceste od Hafner-Boštjančičeve do Bambiča, kjer je priključek ceste na cesto Kranj-Šk.Loka.

Vsem krajanom, lastnikom nepremičnin v navedenem območju bi poslali obvestilo o akciji, Obrazložitev pripomb na vrednotenje nepremičnin ter Obrazec E, na katerem naj zainteresirani krajani pošljejo svoje pripombe na vrednotenje na Geodetsko upravo RS.

Člani sveta se strinjajo, da se v akcijo vključi tudi KS Bitnje za prizadeto območje Sp.Bitenj in del Sr.Bitenj.

Prložena je dokumentacija, ki jo bo prejelo vsako gospodinjstvo.

Media:Strelisce_obvestilo.doc

Media:Strelice_obrazlozitev.doc

Media:Strelisce_E_obrezec.pdf

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala M.Jurjevec.

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki