Zapisnik 29. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/29/2013
Datum: 4. 12. 2013
Z A P I S N I K

29. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 4.12.2013 ob 17.30 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Janez Stanonik, Branko Mesec, Irena Dolenc,
Opravičeno odsotni:
Odsotni: Boris Oblak, Mateja Arhar


Potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 28. seje SKSB

Zapisnik 28. seje

Sklep 74/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 28. redne seje SKSB, ki je bila 7. 11. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Inventura

Sklep 75/13: Imenovani so člani popisne komisije v sestavi: Janez Stanonik (predsednik), Teja Demšar (član), Irena Dolenc (član).
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 76/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 29. redne seje SKSB, ki je bila 4. 12. 2013 ob 17.30.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki