Zapisnik 26. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/26/2013
Datum: 12. 6. 2013
Z A P I S N I K

26. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 12.6. 2013 ob 19.00 uri v GD Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Mateja Arhar, Janez Stanonik, Branko Mesec, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni: Teja Demšar
Odsotni:


Predlagan in sprejet je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 25. seje SKSB

Zapisnik 25. seje

Sklep 65/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 25. redne seje SKSB, ki je bila 16. 5. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Izvzem iz javne rabe

Pozdravljeni.
Prosim za mnenje o izvzemu iz javne rabe in prodaji zemljišča parc. št. 2726 k.o. Bitnje. Gre za kmetijsko zemljišče, 
vlogo pa je dala lastnica obeh sosednjih zemljišč, ki bi z odkupom zaokrožila svoje zemljišče. Skica je v prilogi. 
Če je možno, bi prosila, da zadevo čimprej obravnavate. 
Hvala in lp, Zora Černe
Urad za okolje in prostor, MO Kranj
Slika zemljišča
Sklep 66/13: Na izvzem iz javne rabe in prodajo zemljišča parc.št. 2726 k.o. Bitnje Svet KS Bitnje nima pripomb (potrditev korespondenčnega sklepa).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Vabilo na ureditev dela meje

Vabilo na ureditev dela meje


Živa meja

Subject: Živa meja
Pozdravljeni!
Pišem vam, ker potrebujem informacijo, oziroma vašo pomoč glede ureditve žive meje.
Situacija je sledeča. V ulici, kjer stanujem, ima parcelo tudi g. Valjavec Rudi
(stalno prebivališče v Kranju - Planina, Ul. Jaka    Platiše)  
in omenjeni gospod ne skrbi za živo mejo, ki meji s cestiščem. Meja je razraščena in s tem posledično raste na cestišče. 
Ob suhem vremenu  se meja nagiba do 1/5 na cestišče, ob dežju pa veje meje segajo do polovice cestišča, kar je zelo moteče z
vse   udeležence v prometu.Zato vas sprašujem na koga lahko naslovim prošnjo, da se živa meja uredi, glede na to, da lastnikov 
ni na spregled oziroma jih je ne mogoče kontaktirati.
Prosim za odgovor v najkrajšem času, ker je stanje katastrofalno (avtomobili so zaradi meje že močno popraskani).
Hvala lepa, 
Prilagam tudi nekaj fotografij.
Media:IMG_2049.JPG
Media:IMG_2050.JPG
Media:IMG_2051.JPG
Prejeta pošta je bila posredovana na MO Kranj.


Krpanje lukenj v asfaltu

Subject: Krpanje lukenj v asfaltu
Spoštovani!
Stanujemo na št. 35 v Spodnjih Bitnjah. Pravzaprav smo kar zadovoljni z
življenjem, ker je mir,
ni tovarn, blizu je gozd in hribi kamor se lahko sprehodimo. Vendar v
tej idili kar malo pretiravamo,
saj nam vsak malo močnejši dež utiša telefone, TV in internet. Nimamo
kanalizacije, prehod za pešce
delajo kot Noe svojo barko in vozimo se po ozki razdrapani ovinkasti
cesti, ki skoraj ne zasluži svojega
imena.
No in prav slednja je razlog, da vam napišem nekaj stavkov. Naša hiša je
prav na ovinku, ležečih policajev
nimamo, ker so vaše meritve pokazale, da prav tu hitri vozniki sploh ne
vozijo hitro in ni potrebe po fizičnih
omejilcih hitrosti. Prav v tem ovinku je cesta v žalostnem stanju z
ogromnimi luknjami po katerih se prav
žalostno vozimo prebivalci, ki imamo srečo, da živimo tu. Ko se pripelje
mimo energičen voznik (po meritvah
vozi prav zmerno), se sliši, kot da bo avto prav pred našim vrtom
razpadel in izdihnil.
Nekaj dni nazaj se je zgodil čudež, saj se je dopoldne pojavila ekipa
komunalcev s tovornjakom, valjarjem,
ogromnim bagrom in orodjem, s katerim bi lahko ne samo popravili luknje
v cesti, ampak naredili kar novo.
V naši okolici so delali kar nekaj časa in prepričani smo bili, da so
opravili dobro in bo nekaj časa cesta v redu.
Popoldne smo s sosedi gledali, kaj so naredili in razočarano
ugotavljali, da je večina lukenj nedotaknjenih,
tisto največjo ob našem vrtu so pa zasuli s peskom, katerega je še tisto
noč dež povečini odplaknil.
Vsi vemo, da smo na robu občine in da tudi KS nima denarja za
vzdrževanje infrastrukture v Spodnjih Bitnjah.
Vendar proti takemu načinu, kot je opisano vzdrževanje ceste, odločno
nasprotujemo. Spoštovani g. Oblak prosimo
vas, da se zavzamete za to, da se bodo stvari premaknile na boljše.
Z vsem spoštovanjem
Odgovor B. Oblak
Spoštovani,
za ceste, javno razsvetljavo in avtobusna postajališča v KS Bitnje je zadolžena Mestna občina Kranj. 
Vse pripombe in predloge   se pošilja   na kontaktne naslove, ki so objavljeni v vsakem Informatorju in na naši spletni strani 
(http://www.bitnje.si/index.php?title=Predloga:Kontakti_teko%C4%8De_vzdr%C5%BEevanje).
KS Bitnje z vzdrževanjem nima ničesar, niti v proračunu nima namenjenih nobenih sredstev za to, ter za to nima nobenega človeka,
ki bi skrbel za ceste, JR in avtobusne postaje.
Vašo pošto bomo obravnavali na naslednji seji KS Bitnje in jo potem posredovali naprej na Mestno občino Kranj na naslove:
aleksandar.delic@kranj.si
pbajzelj@komunala-kranj.si
Prosim vas, da se v bodoče obrnete direktno na omenjene naslove (oziroma bodite pozorni na kontaktne naslove 
v Informatorju ali na  spletni strani), kajti tako bo informacija prišla do odgovornih oseb najhitreje.
Lp, Boris
Prejeto pošto posredujemo dalje (na zgornja naslova), za v naslednji Informator pa pripravimo obvestilo za krajane, naj se pri vzdrževanju poskušajo obrniti na naslove, navedene v Informatorju, če ne bo odziva pa naj sporočijo na KS, da se rešitev zadev pospeši.


Obravnava gradiva za sejo Sveta MOK, 19.6.2013

Nobena točka ni bila posebej izpostavljena.

O potrditvi projekta Gorki še vedno ni nobene uradne informacije.


Javna razsvetljava (B.Oblak)

V primeru, da projekt GORKI ne bi bil izveden, bo potrebno imeti spisek za postavitev/dopolnitev javne razsvetljave za v naslednji proračun.

Janez, če se prav spomnim, imaš ti tudi spisek za manjkajočo javno razsvetljavo in predloge, kje bi jo postavili? Oziroma smo govorili, da bi ga pripravil? Če ga še nimaš in ga boš pripravljal, potem ni treba točno definirati, kje naj luč stoji. Treba je popisati samo odseke, kjer luči še manjkajo. In seveda, če je kje kakšna posebnost, za katero veš.

Mirjana v arhivu poišče že pripravljene predloge za postavitev/dopolnitev javne razsvetljave in jih posreduje J.Stanonik (ter ostalim članom SKSB). V pimeru, da predlogov v arhivu ne bo, vsak v svojem koncu vasi preveri, kje bi morali postaviti razsvetljavo. Na naslednji seji zberemo spisek.


Bitnje in odvodnavanje (T.Demšar)

V soboto popoldne ob močne nalivu.
Midva sva se pripeljala ravno ob koncu in sva še ujela gasilce, ki so dohajali iz ovinka pod kitajsko restavracijo. 
Posnela sem par fotk. Ne vem, če je ravno za obravnavo na seji, če ne drugega jih spravimo, kot dokumentacijo
v primeru da GORKI pade in bo treba izkazovati nujnost ureditve odvajanja meteornih voda v Bitnjah.
Te fotke so posnete, ko je voda že precej upadla.
Na višku je bil iz ceste v Žabnico pravi slap. 
Moram pa reči, da Žabnica sploh ni bila tako visoka, tako da je bila regulacija uspešna.
Media:IMG_7695_odvodnavanje.JPG
Media:IMG_7696_odvodnavanje.JPG
Media:IMG_7697_odvodnavanje.JPG
Media:IMG_7698_odvodnavanje.JPG
Media:IMG_7700_odvodnavanje.JPG

Urejeno (delno?): Poslan je dopis za čiščenje odtočnih jaškov.

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Naslednje seja bo predvidoma 12. 9. 2013.


Zapisala: M.Jurjevec

Sklep 67/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 26. redne seje SKSB, ki je bila 12. 6. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki