Zapisnik 25. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/25/2013
Datum: 16. 5. 2013
Z A P I S N I K

24. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 16.5. 2013 ob 19.00 uri v GD Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar, Janez Stanonik, Branko Mesec, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni:
Odsotni:

Predlagan in potrjen je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 24. seje SKSB

24. seja 14. 3. 2013 ob 19.00 uri

Sklep 64/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 24. redne seje SKSB, ki je bila 14. 3. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Delovna akcija 18. 5. 2013 (B. Oblak)

Zaradi slabega vreme je delovna akcija na nogometnem igrišču in Direndaju odpovedana.


Prejeta pošta

Prepoved kakršnega koli posega na lastniški parceli

Media:Kovačeva pot_maj2013.pdf

Pošto se posreduje gospema, ki sta bili seji KS Bitnje glede ureditve t.i."Kovačeve poti", saj se ta pošta navezuje na to pot.


Razno

Dovoljenje za postavitev kontejnarja pri nogometnem igrišču

G. Mesec je posredoval informacijo, da se že več kot mesec dni rešuje pridobitev občinskega dovoljenja za postavitev kontejnarja na občinskem zamljišču, kjer bi bife lahko opravljal svojo dejavnost. Ali lahko kot KS kaj naredimo, da bi pospešili pridobitev dovoljenja, da bi bife lahko obratoval dalje ?

Pridobi se informacija na MOK v kateri fazi se nahaja pridobitev dovoljenja.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Naslednje seja bo predvidoma 13. 6. 2013.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 65/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 25. redne seje SKSB, ki je bila 16. 5. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki