Zapisnik 24. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/24/2013
Datum: 14. 3. 2013
Z A P I S N I K

24. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 14.3. 2013 ob 19.00 uri v GD Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar, Janez Stanonik, Branko Mesec
Opravičeno odsotni: Irena Dolenc
Odsotni:


Predlagan je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Prejeta pošta

Elektronska pošta ga. Povščič z dne 29. 1. 2013

29.1.2013
Za ks.bitnje
Spoštovani g. Boris
Naj se najprej predstavim : sem Mija Marija Povšič iz Zg. Bitnjah 28. Z  možem Cvetom  sva lastnika nepremičnine 
št. parcele-1637/2 že kar nekaj časa nazaj sem se z Vami pogovarjala zaradi vpisa služnostne poti v 
zemljiško knjigo.Prosim za kratek sestanek, na katerem bi dorekla in ugotovila dosedanje aktivnosti 
na pridobitvi služnostne poti - dogovor iz leta 2008.
Prosim da me kontaktirate na št. 041 628 952
S spoštovanjem.
Mija Marija Povšič
Pozdravljeni, ga. Mija!
Vse vloge smo predali na Mestno občino Kranj, kjer so zadolženi za vse aktivnosti in ureditev zadev 
s prepisi in vpisi v zemljiško knjigo.
Vaše vprašanje sem še enkrat poslal na Mestno občino Kranj. Ko prejmem odgovor, vam ga posredujem.
Če želite, se lahko tudi najavite na naslednjo sejo sveta KS Bitnje, ki bo 21. 2. 2013 ob 19.00 uri v 
gasilskem domu Bitnje, kjer bomo potem vaše vprašanje postavili na prvo točko dnevnega reda.
Prosim, da najavo na sejo pošljete kar na mail KS Bitnje (ks.bitnje@abakus.si).
Lp, Boris
Za Mija, ks, svet, Tatjana
Spoštovana ga Mija,
če ste vlogo oddali, potem je bila oddana na Mestno občino Kranj.
V vmesnem času so vloge na občini enkrat izgubili, vendar so jih po kakšnem letu našli. 
Potem informacija g. Kastelica, da vloge na MOK ni, zanesljivo ne drži.
Kot sem napisal v prvem sporočilu, sem poslal vaše povpraševanje na Mestno občino Kranj, 
kajti vloge so pri njih. Prav tako je MOK zadolžena za urejanje vseh cest v KS Bitnje, 
tako da vam mora o stanju vloge poročati g. Kastelic.
Tole sporočilo je šlo tudi v vednost ga. Tatjane Kocijančič, ki je s strani MOK zadolžena za krajevne skupnosti.
@Tatjana, prosim preveri, kaj je z vlogo ga. Mije Marije Povšič,
kajti informacija g. Kastelica zelo verjetno ne drži, ker smo vse vloge predali na MOK.
Lep pozdrav, Boris
Za Boris, Mija, ks, svet
Pozdravljeni,
bom preverila znotraj naših služb in se čim prej oglasim s povratno informacijo.
Lp, Tatjana
5.februar 2013
Mija Marija Povšič <mijamarija.povsic@gmail.com>
5. feb.
Za Tatjana, Boris, ks, svet
Spoštovana ga. Kocijančič
Prosim za informacijo glede vašega preverjanja.
Hvala.
S spoštovanjem
Mija Marija Povšič
From: "Tatjana Kocijančič" <Tatjana.Kocijancic@kranj.si>
To: "Boris Oblak" <boris.oblak@abakus.si>
Sent: Tuesday, March 5, 2013 1:44:33 PM
Subject: RE: vpis služnostne poi v zemljiško knjigo
Boris, za tole sem pospravila arhiv J in vlog ni nikjer. Če imam prav v spominu, je to bil paket vlog, 
ki jih je na eni izmed sej Komisije za KS dobila Tatjana H. v roke? Če je to to, 
potem teh vlog res ni nikjer, kjer sva že takrat naredila celo rabuko, ko sva iskala te vloge.
Predlogam, da vloge dejansko še 1x zainteresirano oddajo na MOK, ob tem pa seveda naše opravičilo.
Lp, Tatjana

Soglasja krajanov za prepis cest bomo še tretjič poslali na MOK.


Ureditev in vdrževanje poti iz smeri trgovine Log do regionalne ceste Škofja Loka - Kranj in regulacija meteorne vode ob tej poti, z dne 3. 3. 2013

Spoštovani!
Pišem vam v zvezi s potjo iz smeri trgovine Log do regionalne ceste Škofja Loka – Kranj, 
saj je trenutno stanje postalo že nevzdržno.

Že v mesecu novembru 2012 sem vam na sestanku KS Bitnje opisala problem s to potjo. 
Na vašo pobudo se je oglasil tudi g. Leskovar in si stanje poti ogledal in obljubil, 
da bo nasul pesek, saj je na poti ogromno velikih lukenj in je kot taka že komaj prevozna. 
Čakali smo, vendar se ni nič zgodilo. Vse druge poti v KS Bitnje so redno vzdrževane, 
bankine so dosipane, tukaj pa ne. Na sestanku KS Bitnje dne 30.11.2002 je bilo dogovorjeno, 
da je pluženje in posipanje navedene poti še naprej strošek KS Bitnje, v dokaz česar prilagam
tudi Zapisnik KS Bitnje z dne 30.11.2002. To pot prebivalci šestnajstih hiš uporabljamo
že desetletja in tudi mi plačujemo vse prispevke. Glede na vse navedeno vas pozivam, 
da kar najhitreje zagotovite vzdrževanje navedene poti.

Poleg navedenega bi želela izpostaviti tudi problem Štajne oz. ureditev meteornih voda ob 
navedeni poti, saj zaradi vse pogostejših obilnih deževij prihaja do poplav v tem delu. 
Dopisu prilagam tudi fotografijo, ki prikazuje pogosto stanje, ko voda že skoraj poplavi
pot in se približuje tudi hišam. Ta fotografija je nastala že po najhujšem in še niti ne 
prikazuje, kako resna je v resnici situacija. Nedvomno pa prikazuje, da je Štajno oz.
 meteorne vode na tem področju nujno potrebno urediti v izogib poplavam in nastanku večje škode.
Prosim vas za čimprejšnje ukrepanje!

S spoštovanjem,
V Sr. Bitnju, dne 03.03.2013  
Frančiška Arambašić
(PRILOGA 3X)   

Kovaceva_pot1_zap.jpg

Kovaceva_pot2_zap.jpg

Kovaceva_pot3_zap.jpg


ODGOVOR KS BITNJE

KS Bitnje <ks.bitnje@gmail.com>
6. mar. 
Za svet.ks.bitnje, Francka
Spoštovani,
na seji 15. 11. 2012 smo sprejeli:
"
Točka 1. iz zapisnika 21. seje sveta KS Bitnje, 15. 11. 2014.
Zapisnik je objavljenu tudi na spletni strani KS Bitnje:
http://www.bitnje.si/index.php?title=Zapisnik_21._seje_2010-14
Krajani na seji
V zvezi s poplavami na Brenkovem travniku oz. ob Kovačevi poti sta svoj obisk 
na seji najavili krajanki iz Sr. Bitenj: Francka Arambašič in Lidija Čater.
Gospe sta povedali, da je asfalt na navedeni cesti popolnoma uničen, voda ga je spodjedla. 
Dotrajanost ceste lahko vodi do poplav v hišah, kleteh. Govori se tudi, da cesta ni v več v 
privatni ampak v javni lasti. Ne ve pa se ali je prepis res narejen.
B. Oblak je poudaril; da je prepis ceste "na občino" tudi edina možnost, 
da bo cesta s strani MO Kranj redno vzdrževana. V kolikor cesta ni "javno dobro" KS nima moči, 
pristojnosti za vzdrževanje, kljub temu, da je v skupnem interesu. 
Upravljalec s cestami je MO Kranj, izvajalec pa Komunala Kranj.
O tej cesti se je že velikokrat razpravljalo. V kolikor je potrebno tekoče vzdrževanje,
 se krajani obrnejo na kontakte za vzdrževanje cest na MO Kranj, ki so objavljeni v 
Informatorju in spletni strani KS Bitnje. V kolikor je potrebna nova investicija, 
KS vključi cesto v NRP KS Bitnje (za leto 2014, leto 2013 je že zaključeno),
da lahko na občini kandidiramo za sredstva.
V tem trenutku je najbolj smotrno, da gospe pripravita dopis na MO Kranj 
(v vednost: KS Bitnje, da bomo imeli zadevo v evidenci), kje se opiše, 
da je cesta uničena, poplavljena, kar je posledica poplavljanja meteornih voda. 
Opiše se problem v celoti. Prva možnost za ureditev ceste, kot nova investicija pa je šele v letu 2014.
"
V skladu z dogovorom z vami pričakujemo vaš dopis, da bomo videli, kaj narediti s potjo.
Ponovno pa poudarjam, da se je od leta 2002, ko ste imeli sejo KS Bitnje, pa do danes spremenilo to, 
da so ceste sedaj v pristojnosti MOK in ne več KS Bitnje, torej se je treba za vse, kar se tiče 
urejanja cest, pluženja, javne razsvetljave, ... obrniti direktno na MOK. V ta namen že peto leto 
v Informatorju (kot tudi na spletni strani) objavljamo kontaktne telefonske številke in elektronske
naslove odgovornih oseb.
Lahko se sicer z vprašanji obrnete na KS Bitnje. Vprašanje obravnavamo na seji in damo potem v zapisnik,
ki ga pošljemo na MOK. Vendar v tem primeru traja dolgo, preden dobite povratno informacijo.
Zato je neprimerno boljše, da se obrnete direktno na zadolžene osebe na MOK, saj so v ta namen zaposlene na občini.
V nadaljevanju prilagam povezavo na spletno stran KS Bitnje, kjer so objavljeni vsi kontaktni podatki 
(najdete pa jih tudi v vsakem Informatorju):
http://www.bitnje.si/index.php?title=Predloga:Kontakti_teko%C4%8De_vzdr%C5%BEevanje
Štajna se bo urejala v sklopu projekta Gorki. Za ta projekt je ravno prejšnji teden MOK dobila
soglasje s strani države, tako da vam konkretnejših informacij še ne moremo dati. So pa
informacije redno objavljane na radiu in verjetno bodo objavljene tudi v dnevnih časopisih.
Trenutno vam lahko samo rečem, da je po radiu podžupan g. Bojan Homan dejal, da je šel 
zdaj ven razpis za izvedbo projekta Gorki in da je verjetno, da se bo letos že začelo delati na tem.
Ko bomo dobili kakšne dodatne informacije, jih bomo objavili v Informatorju in na spletni strani.

Lep pozdrav,
Boris Oblak, predsednik KS Bitnje

B. Oblak je pojasnil, da je ta pot problematična, ker se uporablja kot javno dobro, lastništvo pa ni urejano. Gospe, ki sta bili v zvezi s to potjo na seji SKSB sta obljubili, da bosta posredovali dopis, poročilo o trenutnem stanju, da ga posredujemo na MOK, vendar tega (še) nismo prejeli.

B. Homan je poudaril problematiko cest, ki niso prepisana ne MOK, saj se te ne morejo vzdrževati s strani MOK. V takih primerih bi bilo najbolje, da se te ceste brezplačno prepišejo na MOK, posledično bodo tudi ustrezno vzdrževane. V primeru t.i. Kovačeve poti bi bilo potrebno:

M.Jekovec je predlagala, da se o tem obvesti krajane v novi številki Informatorja.

B. Oblak pridobi na MOK dokument, na osnovi katerega bi krajane v Informatorju obvestili, da se bodo prednostno prepisovale na MOK tiste ceste, ki se bodo prepisovale brezplačno. Seveda bodo posledično tudi ustrezno vzdrževane (pluženje itd). Krajane se tudi opozori, da bodo vzdrževane LE tiste ceste, ki so občinske, ne pa ceste v privatni lasti.Razno

Stavbna pravica na stari strugi potoka Žabnica

B. Mesec je B. Homana seznanil s problematiko pridobitve stavbne pravici na stari strugi Žabnice na igrišču v Sp.Bitnjah.

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala: M.Jurjevec

Naslednje seja bo predvidoma 11. 4. 2013.


Sklep 64/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 24. redne seje SKSB, ki je bila 14. 3. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki