Zapisnik 23. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Redakcija dne 14:21, 22. februar 2013 od Janez s (Pogovor | prispevki)
(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/23/2013
Datum: 17. 1. 2013
Z A P I S N I K

23. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 17. 1. 2013 ob 19.00 uri v GD Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar, Janez Stanonik
Odsotni: Branko Mesec


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 22. seje SKSB

Sklep 59/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 22. redne seje SKSB, ki je bila 19. 12. 2012 ob 17.00.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled realizacije nalog iz prejšne seje

Realizacija nalog je ažurirana.

Inventura 2012

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2012.

Popisna komisija, imenovana na 21. redni seji SKSB v sestavi: Janez Stanonik (predsednik), Irena Dolenc (član) in Teja Demšar (član), je predložila Popisno poročilo na dan 31.12.2012, preverjeno na dan 14.1.2013 in 17.1.2013.

Sklep 60/13: Na podlagi poročila popisne komisije se potrdi:
 • Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2012.
 • Izpis stanja osnovnih sredstev na dan 31.12.2012.
 • Izpis zalog drobnega inventarja (materiala) na dan 31.12.2012.
 • Popis presežkov, odpisov in primanjkljajev osnovnih sredstev in drobnega materiala na dan 31.12.2011. Odpiše se:
  • GSM aparat Nokia 3020 (0047) – uničen,
  • Notesnik Hyundai (0042) – uničen,
 • Popis denarnih sredstev na računu, terjatev in obveznosti, časovnih razmejitev in lastnih virov na dan 31.12.2012.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Elektronska pošta krajanke z dne 4. 1. 2013

 Sem Anita Ladič krajanka Zgornjega Bitnja.
 Kot krajanko me zanima,kdaj imate v načrtu uredit kanalizacijo?
 Kdaj položit električne kable v zemljo?
 Namreč zelo žalostno je da se še tukaj do sedaj ni ničesar spremenilo!
 In ker imamo greznico dotrajano me res zanima kdaj se bo premaknilo kaj na tem področju v zvezi z kanalizacijo!
 Prosim za odgovor.
 Hkrati me pa tudi zanima zakaj v naši ulici ni zadostne javne razsvetljave.???
 Namreč pred leti je bilo rečeno da se bo javna razsvetljava nardila -ja nardila oziroma luči so res postavljene,vendar tam kjer
 so stranske ulice!!!
 Na glavnih ulicah pa vsepovsod tega ni.
 Peljite se enkrat zvečer po Zgornjem Bitnju mimo kitajske restavracije proti puškarni--mislim kot da pridemo v ulico 
 strahov-to  mislim to ulico ko so številke hišne 176,178 itd
 Zato vas prosim da mi tud na to vprašanje odgovorite in kdaj se tud na tem področju lahko pričakuje da boste 
 postavili luč,da bo lica rasvetljena???!!!
 Hvala za odgovor
 S SPOŠTOVANJEM---------ANITA LADIČ

Odgovori

Informator 40, S. Jesenovec

Dober dan!

Kdaj pričakujete, da boste izdali 40. številko Informatorja? Imate opredeljene formate oglasov in njihove cene? 
Do kdaj potrebujete novinarski prispevek in in do kdaj predlog oglasa?

Prisrčen pozdrav
Stanislav Jesenovec

40. številka Informatorja bo predvidoma izšla v mesecu marcu (pred krajevnim praznikom). G. Jesenovcu se poleg informacije posreduje tudi cenik oglaševanja.


MOK

Sklep o uporabi Pravilnika o računovodstvu MO Kranj

Sprejet je novi Pravilnik o računovodstvu MO Kranj (v nadaljevanju: pravilnik). Krajevne skupnosti so na podlagi 76. člena priloženega pravilnika dolžne sprejeti sklep, da bodo pri svojem poslovanju smiselno uporabljale ta pravilnik.

Pravilnik o računovodstvu MOK 2013

Sklep za pravilnik o računovodstvu 2013

Sklep 61/13: Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj se smiselno uporablja tudi za Krajevno skupnost Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Sklep o sejninah

Za izplačilo sejnin članom SKSB v letu 2013 je potrebno potrditi priloženi sklep.

Sklep za sejnine 2013

Sklep 62/13: Za leto 2013 se članom Sveta Krajevne skupnosti Bitnje izplačujejo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti v skladu s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Bitnje in za največ 4 seje letno. V skladu s Proračunom Mestne občine Kranj za leto 2013 se nagrada za posamezno sejo za leto 2013 določa v skupnem nominalnem bruto znesku (z vključenim 6% prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) za predsednika 34,60 € in za člana 17,30 €.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Obravnava gradiva za 21. sejo Sveta MOK

V kolikor ima kdo pripombe na gradivo, le te posreduje B. Oblaku do 28. 1. 2013.

Investicije 2014 - delovni osnutek

From: "Tatjana Kocijančič" <Tatjana.Kocijancic@kranj.si>
Sent: Wednesday, January 16, 2013 10:15:20 AM
Subject: Investicije KS za leto 2014

Spoštovani predsednici in predsedniki svetov krajevnih skupnosti,

na osnovi dogovora, da bodo v Projektni pisarni pričeli s popisi želenih investicij za leto 2014, 
vam posredujem v priponki ustrezno preglednico za investicije za leto 2014.

Prosim vas, da mi izpolnjeno čim prej vrnete oz. najkasneje do četrtka, 31. 1. 2013 na moj e-naslov.

Realno vpišite vaše potrebe in želje, ne vpisujte le investicij, ki so vam odobrene v okviru letošnjega proračuna, 
razen če gre za fazno izvedbo investicij še v letu 2014 oz. za prihodnja leta.

Za podrobnejše informacije se seveda lahko slišimo.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
TatjanaZaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Naslednje seja bo 21. 2. 2013.


Zapisala: M.Jurjevec

Sklep 63/13: Korespondenčno je bil potrjen osnutek zapisnika 23. redne seje SKSB, ki je bila 17. 1. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki