Zapisnik 22. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/22/2012
Datum: 19. 12. 2012
Z A P I S N I K

21. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 19. 12. 2012 ob 17.00 uri gostilni Sonce v Zg.Bitnjah.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Branko Mesec, Teja Demšar,Janez Stanonik, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar
Odsotni:


Potrjen je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 21. seje SKSB

Sklep 57/12: Potrjen je bil osnutek zapisnika 21. redne seje SKSB, ki je bila 23. 8. 2012 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Pregled realizacije nalog iz prejšne seje

Preveriti realizacijo nalog od 12 do 15.


Inventura 2012

Podatke je potrebno posredovati na MO Kranj do 21. 1. 2013.

Sklep 58/12: Imenovana je bila popisna komisija v sestavi J.Stanonik (predsednik), I. Dolenc (član) in T. Demšar (član).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Prejeta pošta

Soglasje k prodaji

MOK, K.Kastelic 11.12.2012; V priponki vam pošiljam ponudbo za prodajo nepremičnine, ki se nahaja v starem mestnem jedru Kranja. Gre za nepremičnino na naslovu Srednje Bitnje 80.

Media:19dec12_Oman.pdf

Gre za individualno prodajo, zato SKSB ni podal nobene pripombe na prodajo.

Izvzem iz javne rabe

Media:19dec2012_izvzem izj_javne_rabe.pdf

Člaa na izvzem iz javne rabe in prodajo zemljišča nima nobenih pripomb.

Na izvzem iz javne rabe in prodajo zemljišča parcelna številka 2715/12 k.o. Bitnje, SKSB nima nobenih pripomb.

Pismo ga. Pelko

Naša krajanka Ga. Pelko nam je poslala voščilnico in veliko čokolado.

Media:19dec12_gaPelko.pdf

Spoštovani, tudi v letu 2013 vam želimo uspešno delo in osebno srečo. Zaradi vas se je marskikaj izboljšalo; zaradi vašege  truda,  
pozornosti in resnosti.
Upamo, da vam bo "nekoč" uspelo rešiti tudi vaš problem poplavljanja iz grabna ob NJIVICI.
Mi, ki tukaj živimo, smo že dolgo v strahu pred vsakim večjem dežjem. Resnično bomo veseli, ko bo nekoč graben "prazen".
Naj pohvalim še naš in vaš Informator. Pri nas velja pravilo: LE SLABA NOVICA JE DOBRA NOVICA.
Hvala za dosedanje dobro delo in lep pozdrav, Slava Pelko


Deratizacija

V kolikor se projekt Gorki ne bo izvajal, se v letu 2013 ponovno naroči deratizacija in sicer ob potoku Žabnica in Štajni.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

Naslednje seja bo 17.1.2013.


Zapisala: M.Jurjevec

Sklep 59/12: Potrjen je bil osnutek zapisnika 22. redne seje SKSB, ki je bila 19. 12. 2012 ob 17.00.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki