Zapisnik 18. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/18/2012
Datum: 25. 4. 2012
Z A P I S N I K

Seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB) z županom, ki je bila v sredo, 25. 4. 2012 ob 17.00 uri v prostorih KS Bitnje.


Prisotni: Branko Mesec, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Janez Stanonik, Mateja Arhar, Boris Oblak, župan Mohor Bogataj, podžupan Janez Frelih, Brane Šimenc, Boštjan Gradišar, Tatjana Kocijančič
Opravičeno odsotni: Teja Demšar, Janez Stanonik
Odsotni:


Predlagan in potrjen dnevni red:

Vsebina


Predstavitev dejavnosti v prostorih KS Bitnje


Vprašanja za župana oziroma za načelnike uradov

  1. Športno kulturni park oziroma dom KS Bitnje (odkup dela zemljišča od ARSO) (B. Mesec, M. Jekovec.)
  2. OPN, KULTURNA KRAJINA (kmetijska poslopja na drugi strani ceste) (B. Mesec).
  3. Možnost ureditve krožišča v Zgornjih Bitnjah (B. Oblak).
  4. Možnost izgradnje pločnika in kolesarske steze na cesti od Zgornjih Bitenj do Iskre na Laborah (B. Oblak).
  5. Obvozna cesta (B. Mesec).
  6. Strategija vrtcev (M. Jekovec).
  7. Kanalizacija.
  8. Kolesarska in peš pot skozi Bitnje do Žabnice.


Povzetek seje v word dokumentu

Media:SKSB_zapisnik_ŽUPAN_MOK.doc


Zaključek

B. Oblak se je zahvalil za obisk županu in njegovi ekipi.

Župan je obljubil, da bodo krajani Bitenj lahko v naslednji številki Informatorja prebrali informacije s strani MOK, kot je bilo dogovorjeno med sejo. Poudaril je tudi, da je bil v preteklosti poudarek na primestnih KS v prihodnosti pa želi MOK vložiti več v vaške KS, kar bo tudi cilj proračuna MOK za leto 2013.


Sklep 53/12: Potrjena sta bila osnutka zapisnikov 17. redne seje SKSB, ki je bila 25. 4. 2012 ob 16.30 uri in 18. seje SKSB z županom MOK, ki je bila 25.4.2012 ob 17.00 uri
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Povezave

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki