Zapisnik 17. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/17/2012
Datum: 25. 4. 2012
Z A P I S N I K

17. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 25. 4. 2012 ob 16.30 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Mateja Arhar, Branko Mesec
Opravičeno odsotni: Teja Demšar, Janez Stanonik
Odsotni:


Predlagan in sprejet je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled realizacije nalog iz prejšne seje


Tematske poti - poti prijateljstva

Evropski projekt, KS ki imajo skupni praznik, dobimo nekaj denarja, da uredimo poti do kraja, kjer je praznik. KS Bitnje, Jošt in Žabnica lahko naredimo to.

Projektantu bo treba povedati, katera pot je. Na poti lahko postavimo:

Vzdrževanje prevzame MOK.

Rabim nekoga, ki bo kontaktna oseba s projektantom.

Nalogo je prevzel oz. kontaktna oseba s projektantom bo Milan Mavec


Novoletna seja


Seja z županom

Priprava na sejo z županom.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri, ko se je pričela seja z županom.

Zapisala: B.Oblak in M.Jurjevec


Sklep 53/12: Potrjena sta bila osnutka zapisnikov 17. redne seje SKSB, ki je bila 25. 4. 2012 ob 16.30 uri in 18. seje SKSB z županom MOK, ki je bila 25.4.2012 ob 17.00 uri
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki