Zadolžitve članov sveta KS

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

Vsak član sveta KS dobi določene zadolžitve oziroma naloge in je izmenično vodja posameznega projekta oziroma komisije ali odbora. Pri vsakem projektu je treba določiti vodjo projekta, ki zbira vso dokumentacijo in jo potem posreduje predsedniku sveta KS (ali tistemu, ki komunicira potem naprej z MOK, zaradi enostavnosti bom uporabljal termin predsednik), ki potem ureja komunikacijo z MOK, proračunom, ... Predsednik sam ni neposredno vodja nobenega projekta, ki se dogaja v KS.

Predlagam uvedbo dežurstva. Vsak član ima telefon od ene do druge seje in odgovarja na vprašanja, ki bodo postavljena po telefonu. Predlagam, da se v KS dobi 4 telefone in sicer:

Projekti (komisije, odbori)

V komisijah in odborih lahko sodelujejo vsi krajani. Pogoj je le, da je predsednik komisije/odbora član sveta KS. Menim pa, da se lahko na seji sveta KS sprejme sklep, da je predsednik tudi nekdo drug, le da mora biti vsak en član komisije član sveta KS.

Podpora (help desk)

Komisija za stike z javnostmi in prireditve (PR)

Komisija bo najštevilčnejša, zato bo v njej več članov, od katerih bo vsak zadolžen za svoje področje.

Informator

Oglaševanje

Prireditve

Stiki z mediji

Sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v KS

PGD
DU
ZB
KUD

Komunalna infrastruktura

Tukaj je mišljena predvsem fekalna in meteorna kanalizacija ter odvodnjavanje (štajna).

Športno kulturni park Bitnje

Urejanje struge potoka Žabnica

Komisija za medgeneracijsko sodelovanje

Komisija za ekologijo

Z ekologijo je treba začeti pri najmlajših, jih ozaveščati in jih dati dobro popotnico za življenje. To Marjana že počne.


Ceste

S tem je bolj malo dela, ker ceste ureja MOK. Treba bo samo zbirati prijave in jih posredovati naprej.

Javna razsvetljava

S tem je bolj malo dela, ker JR ureja MOK. Treba bo samo zbirati prijave in jih posredovati naprej.

Razsvetliti cesto proti Puškarni - povezava še s KS Stražišče.

Komisija za človekoljubno pomoč


Predlogi - tudi to naj bi bile zadolžitve za člane

Delo v KS in žur

Naredi se akcijo, dobi se sponzorje za kakšno barvo, čopič, ... skratka za material, ki bi ga v akciji rabili. Na koncu se naredi žurka (kaj se speče ali skuha golaž in nekaj popije).

Cilj: spoznavanje in utrjevanje odnosov med ljudmi, spodbujanje za prostovoljno delo v KS in za izboljšanje življenskega okolja

Akter: Marjana - vrtec - pridobivanje mladih staršev :).

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki