Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja/Seja 8. 1. 2009 ob 18:30

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
Branko Mesec, podpredsednik sveta KS Bitnje
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Revizija postopka/1/2009
Datum: 8. 1. 2009
Z A P I S N I K

Seja 8. 1. 2008 ob 18.30 uri, pregled revizije postopka priprave dokumentacije za vračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja


Prisotni: Branko Mesec, Vili Knez, Sabina Metelko, Boris Oblak
Opravičeno odsotni:
Odsotni:

Dnevni red

Seja

AD1

Branko Mesec je podal poročilo Pregled vlaganj v PTT.

AD2

Sabina Metelko
razloži, da so za vlaganje primerni samo računi, ki so direktno sklenjeni s PTT. V našem primeru računov za material, ki so sklenjeni direktno z dobavitelji, država ne bi smeli upoštevati.
Boris Oblak
predlaga, da kljub vsemu vse račune pripravimo in pošljemo naprej. Predlog je sprejet.

AD3

Ni bilo predlogov.


Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala: Mirjana Jurjevec, tajnica sveta KS Bitnje

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki