Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja/Pregled vlaganj v PTT

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
Branko Mesec, podpredsednik sveta KS Bitnje
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Revizija postopka/1/2009
Datum: 7. 1. 2009
Z A P I S N I K

Revizija postopka priprave podatkov za vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja, ki ga je leta 2004 pripravila komisija v sestavi Alojz Hafnar, Robert Langerholc in Aleksander Stare


Prisotni: Branko Mesec, Vili Knez
Opravičeno odsotni:
Odsotni:

Vili Knez in Branko Mesec sva pregledala dokumentacijo vezano na izgradno telefonskega omrežja v Bitnjah v obdobju od leta 1988 do leta 1992. Pregledala sva pogodbe in račune, ki jih je komisija, imenovana s strani Sveta KS vložila v zahtevek za vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in račune, ki jih komisija iz nama neznanega razloga ni vključila v zahtevek za vračanje. Stanje vložene in nevložene dokumentacije je:

Pregled vseh vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v Bitnjah

Upoštevana vlaganja
Vrsta vlaganja v din tečaj v DEM
1. Aneks A 2 k pog št 51/1-89 z dne 30.8.1989 za izgradnjo kabelskega omrežja z Obrtno zadrugo Gikos 283.800.000 14.798 19.178
2. Pogodba št.2/89-MZM-GIK z dne 10.7.1989 za izgradnjo krajevnega kabelskega omrežja 317.084.650 9.400 33.732
3. Rč.15/90 Meglič,z dne 20.6.1990 za izgradnjo omrežja 68.656 7 9.808
4. Rč41/MZ-89 Meglič z dne 8.1.1990 za izgradnjo omrežja 31.500 7 4.500
5. Rč.81/89-MM Meglič z dne 9.1.1990 za izgradnjo omrežja 4.500 7 643


Neupoštevana vlaganja
Vrsta vlaganja v din tečaj v DEM
1. Rč. 50857, z dne 2.11.1988 za Telef.marice, plin.odvodnike, kabel.končnike 19.347.040 2.174 8.899
2.Rč. 52828, z dne 7.12.1988 zaInštalacijske cevi 471.760 2.617 0.180
3.Rč. 52936, z dne 7.12.1988 za Telefonske kable 116.297.590 2.617 44.439
4.Rč.53197, z dne 8.12.1988 zaTelefonske kable 170.118.080 2.625 64.806
5.Rč.54408, z dne 15.12.1988 zaTelefonske kable 17.396.710 2.701 6.441
6.Rč. 1983, z dne 17.1.1989 za Telefonski kabel 1.122.660 2.993 0.376
7.Rč. 45382, z dne 5.9.1989 zaTelefonski kabel Račun Merkur Kranj 32.178.700 15.117 2.128
8.Rč.120058394, z dne 22.11.1988 zaPVC ščitnik Račun Elektrovod Ljubljana 11.147.680 2.399 4.646
9.Rč.532465, z dne 21.11.1988 zaUniverzalni dvojček Računi TELA Milje-Šenčur 6.726.000 2.399 2.803
10.Rč.20/91,z dne 5.8.1991 zaIzdelavo novih telefon.priključkov 9.139.690 9.130 1.075
11.Rč.28/91 z dne 26.9.1991 zaPreusmeritev starih telefonov 9.32.656 9.130 9.251


Izgrajeno je bilo 379 telefonskih priključkov, vsak naročnik je vplačal 2.500.000 din in sicer dne 30.9.1988 2.000.000 din in dne 1.4.1989 500.000 din, preračunano v Dem pa:

Neupoštevana vlaganja
Datum v din tečaj v DEM
30. 9. 1988 2.000.000 1.792 1.116
1. 4. 1989 500.000 4.694 107
Skupaj: 1.223


Po izračunu so stroški na priključek znašali
V din 2.574.836
V DEM 538


Vlaganja, ki naj bi se upoštevala za vračilo in poskus izračuna vračila
Iz upoštevanih vlaganj 67.811 DEM 67 EUR
Iz neupoštevanih vlaganj 136.044 DEM 179 EUR
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki