PGD:Zapisnik 18. seje - 2009

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
PGD Bitnje Znak celada zapisnik.JPG


PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO BITNJE


Zgornje Bitnje 33
4209 ŽabnicaŠt.: 18/09
Datum: 04. maj 2009


Z A P I S N I K


18. seja upravnega odbora PGD Bitnje, ki je bila v ponedeljek, 04.05.2009 ob 20. uri v prostorih sejne sobe PGD Bitnje.


Prisotni:

Odsotni:


DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje UO
  2. Operativa
  3. Tekoče delo
  4. Razno

Vsebina

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. seje UO

Pregled zapisnika 17. seje upravnega odbora PGD Bitnje. K zapisniku ni bilo podanih nobenih pripomb.

OPERATIVA

Poročilo o delu operative je podala poveljnica Barbara Guzelj in sicer:

(tehnično reševanje, nevarne snovi, uporaba izolirnega dihalnega aparata IDA...). Seminarja se je udeležila poveljnica našega društva,

TEKOČE DELO

GRADNJA GASILSKEGA DOMA:

Poročilo je podal Niko Šušteršič:

VESELICA 03.07. – 04.07.2009:

RAZNO


Seja naslednjega upravnega odbora bo v ponedeljek 01.06.2009 ob 20:30 uri v prostorih sejne sobe PGD Bitnje.


Tajnik PGD:
Damjan Kern


Predsednik PGD:
Miran Pogačnik


NAZAJ

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki