Ogrevanje z leseno biomaso je lahko škodljivo

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Zanimivo je občasno prelistati starejše časopise ali revije. Svoj čas sem redno prebiral revijo Okolje Slovenskega ekološkega gibanja in kot novinar in oglaševalec sodeloval pri varstvu okolja. Kar bogat spisek akcij lahko predstavim vsem, ki menijo - tako je zlonamerno opredelili V.I. Lenin - da je delo le tisto, ki se opravlja z najpreprostejšimi orodji. To po Marxu zna vsak in je zato tudi minimalno plačan. Ne pa tudi ono, pri katerem na primer vključimo vanj računalnik, snemalnik, fotoaparat, kamero oziroma besedilo, zvok, sliko, posnetek, za kar pa je potrebno že raznovrstno v izobraževalnem procesu in drugje pridobljeno znanje. Morda se res pri izvajanju politike varstva okolja interesa prvega in drugega še vedno križata in si celo nasprotujeta, a dr. Avguštin Lah je v petem letu obstoja Republike Slovenije izpostavil, »da je mogoče pred ljudmi prikrivati resnico, ne pa skriti posledic /…/ nekateri ne mislijo, da s svojim ravnanjem ogrožajo druge in se posmehujejo tistim, ki ravnajo po določenem redu.«

Ocenil je, da bi morali imeti po tuji logiki in izkušnjah zaščitenih okrog 20 odstotkov območij, spomenikov, opredeljene ogrožene in redke vrste ter, da bi morali določiti, kaj se sme in kaj ne. Pri nas smo imeli komaj petino tega. »Kaj in kako naravi škodi, spoznamo navadno šele, ko je škoda že storjena,« je potrdil ustaljeno stoletno ravnanje Kranjcev oziroma Slovencev, da zanemarjamo preventivo in se odzovemo šele, ko je potrebno odpravljati posledice. Takrat se sicer radi pohvalimo, da smo solidarni in praviloma spregledamo vzrok, zaradi katerega je prišlo do škodljivega dogodka. Tak primer je lahko na primer požar. Ampak, preden je zagorelo, je neodgovorno kurjenje lahko povzročilo že vrsto drugih škodljivih posledic.

Med povzročitelje le teh sodi premalo odgovorna uporaba lesa kot goriva. Na to v zadnji številki Kmečkega glasa, 8.5.2013, v prispevku novinarja Franca Fortuna z naslovom Domači gozdovi lepo gorijo v tujih pečeh opozarja prof. dr. France Pohleven. Trdi, da nekateri ljudi zavajajo, da se s kurjenjem lesa ne onesnažuje okolja. Izjavil je: »Zavedati se moramo, da se CO2 sprošča tudi pri kurjenju lesa. Ob gorenju lesa se namreč CO2, ki se je med rastjo drevesa vezal v les, sprošča nazaj v okolje. Poleg njega pa se sproščajo tudi majhni delci in druge škodljive snovi, ki nastajajo ob gorenju lesa.« V prispevku poudarja, da bi morali v Sloveniji ponovno vpeljati mizarske delavnice oziroma obrate in podjetja za predelavo lesa v izdelke vseh vrst in, da bi smeli uporabiti za kurjenje le ostanke, ki nastajajo pri taki predelavi oziroma obdelavi. S tem bi pridobili obilo delovnih mest, ustvarili z izdelki iz lesa znatno boljše mikro okolje in predvsem vso lesno maso uporabili doma. Dodal je še, kar verjetno ve tudi vsak gasilec: »V iskanju cenejšega ogrevanja vse več ljudi prehaja na ogrevanje z drvmi, lesnimi sekanci, peleti, briketi, ipd., pri tem pa je ogrevanje z lesno biomaso z vidika obremenjevanja okolja in škodljivih vplivov na zdravje ljudi problematično predvsem zaradi nepravilnega ravnanja ljudi, ki kurijo vlažen les, nimajo primerno vzdrževanih dimnikov ter uporabljajo zastarele kurilne naprave.« Da je položaj na tem področju skrb vzbujajoč, tudi na podeželskem območju MO Kranj, izkazuje tudi študija onesnaženosti zraka. Matjaž Malovrh iz ZRMK k temu dodaja, da ni dovoljeno kuriti materialov, ki so narejeni iz drobcev lesne mase in prepojeni z lepili, kemikalijami, tako ali drugače površinsko obdelani z barvami, laki, melaminom in podobnimi umetnimi snovmi. Če vlažen ali premalo posušeni les oddaja pri kurjenju strupeni formaldehid, površinsko obdelani zastrupljajo našo okolico še z nizom drugih, žal nevidnih, tudi rakotvornih strupov. K temu dodajmo še vedno aktualno sporočilo dr. Avguština Laha, objavljeno 1996 v reviji Okolje: »Naj še tako opozarjamo na škodljivost kajenja in vdihavanje zakajenega zraka, na nevarnosti alkoholizma, nesmiselno uživanje tablet, divjanje po cestah, nevarno onesnaževanje vode in zraka, slabo ravnanje s kemikalijami in odpadki: problemi in navade ljudi očitno ostanejo. Vznemirjajo pa nas zato, ker posledice zadenejo tudi druge, za to nič krive ljudi.«

Ks ogrevanje z biomaso DSC03484.JPG

Stanislav Jesenovec

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki