NRP/NRP 2010 - predstavitev na MOK

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

NRP 2010

Mirjana: tole vključi po potrebi med ustrezne postavke: Potrebno je pridobiti potrebna soglasja za asfaltiranje. Pridobi M.Hafnar. A.Hafnar - soglasje naj pridobi ali pa izključimo trenutno iz NRP 2010. Most pri Žepku dodatna dela - potrebna,bodo izvedena. Rekreacijska pot - imamo podatke ali prestavimo ? Kdo so lastniki, solastniki. Pridobiti podatke. Je problematična.

Prehod za pešce v Spodnjih Bitnjah

Izgradnja prehoda bi morala biti že zaključena, ker je bila sprejeta v proračunu. Zato je prehod sedaj prestavljen v proračun 2010-2011. 70.000 EUR.

Športno kulturni park Bitnje

Pločnik od Zgornjih Bitenj do Iskre na Laborah

Pločnik in kolesarsko stezo od avtobusne postaje v Zgornjih Bitnjah pa do Iskre. Vrednost neznana.

Krožišče na škofjeloško cesto

Postaviti (lahko tudi plastično, tako kot je v Stražišču) krožišče na križišču škofjeloške ceste v Zgornjih Bitnjah. Vrednost neznana.

Betonska škarpa pri Zg. Bitnje 259

Ulični sistem

Urediti ulični sistem v Bitnjah. Vrednost neznana.

Cesta Hafner Silvo - Vilfan

Cesta pri Bošku Šalviji

Cesta Košir-Blagovič

Asfaltiranje parkirišča pri GD Bitnje

Ureditev ceste v rekreacijsko pot na vrateh

B. Mesec. Del ceste je javen, del pa je potrebno preveriti parcelno številko

Obvozna cesta mimo KS Bitnje

Obvozna cesta (predračun mora dobiti MOK, ker bo to državna cesta). Vrednost neznana.

Izgradnja meteorne in fekalne kanalizacija in zamenjava vodovodnih cevi

Izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije in zamenjava vodovodnih cevi (naloga je v operativnem planu komunalnega opremljanja MOK) - vrednost v proračunu MOK.

Regulacija potoka Žabnica

Regulacija postopno po odsekih, za vsak odsek računati okoli 50.000 eur.

Odsek 1 (samo brežina)

Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
536/2
34/1 (zeloooo malo)
 • Krišelj Alenka, Zgornje Bitnje 205
34/5 (malo)
 • Krišelj Alenka, Zgornje Bitnje 205
Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
2715/12
 • javno dobro
35/6
 • Dagarin Marjan, Zgornje Bitnje 145
35/3
 • Dagarin Stanislav, Zgornje Bitnje 55
35/1
 • Guzelj Franc, Zgornje Bitnje 56
 • Guzelj Marija, Zgornje Bitnje 56

Odsek 2 (škarpa)

Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
34/4 (ovinek)
 • Kastelic Štefan, Zgornje Bitnje 204
34/8 (malo)
 • Krišelj Alenka, Zgornje Bitnje 205
2791/2
 • Javno dobro
42/5
 • Zupanič Lana, Zgornje Bitnje 92
25/1
 • Zupanič Lana, Zgornje Bitnje 92
25/6 (Lana?)
 • Zakotnik Teja, Zgornje Bitnje 92 (Teja Demšar)
  • 041 837-783
Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
35/2 (čistno mičkeno na robu)
 • Marić Mira, Zgornje Bitnje 56A
37/3
 • Alič Damijan, Zgornje Bitnje 57
 • Alič Ida, Zgornje Bitnje 57
 • Alič Milan, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
 • Alič Zoran, Zgornje Bitnje 57
 • Hafnar Ida, Srednje Bitnje 100
42/1
 • Kuralt Milan, Mestni trg 23, 4220 Škofja Loka
43/1 (Janko Valančič, ker se mu odkupi zaradi prestavitve ceste)
 • Valančič Marija, Zgornje Bitnje 72

Odsek 3 (most pri Žepku, do Špringa) (v delu 2009)

Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
2833/1 (most)
 • Vodna
25/2
 • Gorjanc Tomislav, Zgornje Bitnje 241
Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
24/2
 • Gorjanc Tomislav, Zgornje Bitnje 241

Odsek 4 (od Špringa do mostu pri Šilarju)

Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
5/15
 • Jenko Anton, Zgornje Bitnje 115
5/19
 • Jenko Anton, Zgornje Bitnje 115
5/10
 • Rakovec Radovan, Zgornje Bitnje 124
1505/2
 • Šilar Albin, Zgornje Bitnje 125 (skoraj nič)
Parcelna št. Lastnik Soglasje Izvajalec, ki pobira soglasja
18/0
 • Pernar Dušan, Zgornje Bitnje 78
17/3
 • Oman Jakob, Sora 19a, 1215 Medvode
4/2
 • Porenta Bojan, Zgornje Bitnje 79
3/0
 • Porenta Bojan, Zgornje Bitnje 79
 • Porenta Paul Rolf, NN
 • Schlez Edith Maria, NN
2/5
 • Benedik Ivana, Zgornje Bitnje 190

Priloge

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki