GORKI

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

Komisija za projekt GORKI v KS Bitnje

Najnovejše informacije glede projekta GORKI lahko dobite pri članih komisije.


Vprašanja o projektu pa lahko pošljete tudi na mail "gorki@abakus.si".

Vprašanja in odgovori

Kontakti MOK:


Vprašanja o projektu pa lahko pošljete tudi na mail "gorki.mok@abakus.si".


Kontaktni naslov (e-mail in/ali telefonsko) osebe, ki nam bo razložila načrt, ker ga sami vsaj v večini primerov ne znamo tolmačiti

V skladu z dogovorom na sestanku je za razlago načrta na voljo vodstvo gradbišča. Kontakt z njimi je najlažje vzpostaviti preko vaših že imenovanih predstavnikov, ki tudi hodijo na operativne sestanke. Vseeno pa vam podajamo tudi e-mail naslov od vodje gradbišča in njegovega pomočnika: iztok.krizaj@cpkranj.si in branko.cvek@cpkranj.si


Vodja gradbišča


Kontakti za polaganje plinovoda in optike


Obvestilo, kaj vse mora posamezni krajan narediti in katere vse podpise in od koga mora pridobiti, da lahko položi cevi do predvidenega priključka na primarni vod ter te cevi zasuje (da ne bo potrebno potem spet prekopavati dvorišča)

Generalno za vse priklope, torej takrat, ko bo za primarni in sekundarni kanal že pridobljeno uporabno dovoljenje, bo Komunala Kranj pozvala vse lastnike, da se morajo v zakonskem roku priklopiti na novo kanalizacijo. To obvestilo bo vsebovalo tudi vse potrebne podatke in navodila.

Če pa se bo pokazala potreba po predčasnem priklopu (tako kot smo govorili na sestanku – zaradi obnove dvorišča), pa je najbolje, da lastnik preko vašega predstavnika vzpostavi stik z vodstvom gradbišča in s tem posredno tudi s predstavnikom investitorja (bostjan.zavrl@kranj.si) ter Komunale Kranj (zarnez@komunala-kranj.si ). Take lastnike bomo obravnavali ločeno in prednostno, zato pričakujemo, da bodo to res samo tisti lastniki, ki dvorišče že obnavljajo.


POGOSTA VPRAŠANJA/ODGOVORI GLEDE PROJEKTA GORKI

Obveščanje krajanov

KS: Prejete so pritožbe krajanov glede manjka informacij. Obljubljeno je bilo, da bodo krajani po domovih dobili obvestila, preden se bo začelo kopati okoli njih, toda zaenkrat temu ni tako.

POJASNILO IZVAJALCA: Obvestila naj bi se zagotovo dajala, vsaj tako je bilo zagotovljeno, vendar naj bi bila nekatera obvestila podeljena že kar nekaj časa nazaj, zato je možno da krajani tačas še niso bili preveč pozorni. Obljubljeno je tudi, da se obvešča predvsem tam, kjer bodo začeli kopati (vsaj en teden prej)

KS: Po pripovedovanju krajanov, naj bi nekateri dobili še nobenega obvestila, zato prosimo za čimveč povratnih informacij krajanov, kako se dejansko (ne) obvešča (najboljše kar poimensko oz. z dodano hišno številko).

Informacije na samem gradbišču

Glede samega izvajanja ter kakršnekoli težave glede uvozov/izvozov izvajalci vzpodbujajo samoiniciativnost glede vprašanj na samem gradbišču, delovodje so pripravljeni sodelovati in se prilagajati krajanom.

Javna razsvetljava po zaključku projekta Gorki

Postavile se bodo cevi in nameščena bo predinštalacija (predvsem tam, kjer je stara dotrajana in kjer je do sedaj ni), kandelabri se bodo postavljali kasneje, ko bodo na voljo sredstva, v trenutni fazi še niso planirani

Interna kanalizacija

VPRAŠANJE KRAJANA: Čeprav nam je bilo na uvodnem sestanku zagotovljeno, da se bodo interne kanalizacije obdržale in očuvale za interno odvodnjavanje meteornih voda, nas glede na zarisane oznake vseeno skrbi, da se vaši in obstoječi vodi križajo, oz. da se bodo obstoječi vodi ob kopanju, ki ga sedaj izvajate skozi glavno bitenjško povezavo, morda poškodovali do mere, da ne bi bili več uporabni. Na vsak način želimo, da se stari vodi ohranijo, saj so izdelani kvalitetno in v skladu s pravili stroke.

POJASNILO IZVAJALCA: Če je v trasi predvidena kanalizacija se bo obstoječa porušila, po končani kanalizacijski fazi se ponovno vzpostavi tudi prejšnje stanje kanalizacije, ki ste ga postavili krajani.

Dokumenti in obvestila

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki