GORKI

Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
(Dokumenti in obvestila)
Vrstica 1: Vrstica 1:
 +
==KONTAKTI==
 +
 +
Podjetje Frontal, d. o. o., ki skrbi za obveščanje javnosti na projektu:
 +
* e-pošta: sasa.horvat@frontal.si
 +
* telefon: 02 530 89 10
 +
 +
Predstavniki izvajalca (Gorenjska gradbena družba d.d.):
 +
* BRANKO CVEK: branko.cvek@cpkranj.si, tel: 041 734 032
 +
* IZTOK KRIŽAJ: iztok.krizaj@cpkranj.si
 +
 +
Kontakti zadolženih za izvedbo projekta na Mestni občini Kranj
 +
* TAJNIŠTVO celotnega projekta GORKI: tel. 04 237 3250
 +
* MIHA BEČAN: miha.becan@kranj.si, tel. 04 237 32 01
 +
* CIRIL ZORMAN: ciril.zorman@kranj.si, tel. 051 381 248
 +
* BOŠTJAN ZAVRL: bostjan.zavrl@kranj.si, tel. 04 237 31 52
 +
* JANA ŽAKELJ: jana.zakelj@kranj.si, tel. 04 237 31 35
 +
 +
Kontakti za polaganje plinovoda in optike:
 +
* za plin: Domplan, Janez Vilfan, tel 031 832 433
 +
* za optiko T2: Gratel, Matic Maček, tel 051 606 056
 +
* za optiko Telekom: GVO, Jože Žagar, tel 031 325 654
 +
 +
Vprašanja o projektu pa lahko pošljete tudi na projektno skupino za GORKI:
 +
* '''gorki@abakus.si'''
 +
 
==Komisija za projekt GORKI v KS Bitnje==
 
==Komisija za projekt GORKI v KS Bitnje==
  
Vrstica 30: Vrstica 55:
 
* telefon: 02 530 89 10)
 
* telefon: 02 530 89 10)
 
}}
 
}}
 
'''Kontakti MOK:'''
 
 
* Tajništvo celotnega projekta Gorki; tel. 04/237-3250
 
* Miha Bečan (miha.becan@kranj.si, tel. 04 237 32 01)
 
* Ciril Zorman (ciril.zorman@kranj.si, tel.051 381 248)
 
* Boštjan Zavrl (bostjan.zavrl@kranj.si, tel. 04 237 31 52)
 
* Jana Žakelj (jana.zakelj@kranj.si, tel. 04 237 31 35)
 
 
  
 
===Kontaktni naslov (e-mail in/ali telefonsko) osebe, ki nam bo razložila načrt, ker ga sami vsaj v večini primerov ne znamo tolmačiti===
 
===Kontaktni naslov (e-mail in/ali telefonsko) osebe, ki nam bo razložila načrt, ker ga sami vsaj v večini primerov ne znamo tolmačiti===
 
V skladu z dogovorom na sestanku je za razlago načrta na voljo vodstvo gradbišča. Kontakt z njimi je najlažje vzpostaviti preko vaših že imenovanih predstavnikov, ki tudi hodijo na operativne sestanke. Vseeno pa vam podajamo tudi e-mail naslov od vodje gradbišča in njegovega pomočnika: iztok.krizaj@cpkranj.si in branko.cvek@cpkranj.si
 
V skladu z dogovorom na sestanku je za razlago načrta na voljo vodstvo gradbišča. Kontakt z njimi je najlažje vzpostaviti preko vaših že imenovanih predstavnikov, ki tudi hodijo na operativne sestanke. Vseeno pa vam podajamo tudi e-mail naslov od vodje gradbišča in njegovega pomočnika: iztok.krizaj@cpkranj.si in branko.cvek@cpkranj.si
 
 
===Vodja gradbišča===
 
* iztok.krizaj@cpkranj.si
 
* branko.cvek@cpkranj.si
 
 
 
===Kontakti za polaganje plinovoda in optike===
 
* za plin: Domplan, Janez Vilfan, tel 031 832 433
 
* za optiko T2: Gratel, Matic Maček, tel 051 606 056
 
* za optiko Telekom: GVO, Jože Žagar, tel 031 325 654
 
 
  
 
===Obvestilo, kaj vse mora posamezni krajan narediti in katere vse podpise in od koga mora pridobiti, da lahko položi cevi do predvidenega priključka na primarni vod ter te cevi zasuje (da ne bo potrebno potem spet prekopavati dvorišča)===
 
===Obvestilo, kaj vse mora posamezni krajan narediti in katere vse podpise in od koga mora pridobiti, da lahko položi cevi do predvidenega priključka na primarni vod ter te cevi zasuje (da ne bo potrebno potem spet prekopavati dvorišča)===

Redakcija: 12:03, 20. september 2014

Vsebina

KONTAKTI

Podjetje Frontal, d. o. o., ki skrbi za obveščanje javnosti na projektu:

Predstavniki izvajalca (Gorenjska gradbena družba d.d.):

Kontakti zadolženih za izvedbo projekta na Mestni občini Kranj

Kontakti za polaganje plinovoda in optike:

Vprašanja o projektu pa lahko pošljete tudi na projektno skupino za GORKI:

Komisija za projekt GORKI v KS Bitnje


Najnovejše informacije glede projekta GORKI lahko dobite pri članih komisije.


Vprašanja o projektu pa lahko pošljete tudi na mail "gorki@abakus.si".

Vprašanja in odgovori

Podjetje Frontal d. o. o. skrbi za obveščanje javnosti na projektu
  • e-pošta: sasa.horvat@frontal.si
  • telefon: 02 530 89 10)


Kontaktni naslov (e-mail in/ali telefonsko) osebe, ki nam bo razložila načrt, ker ga sami vsaj v večini primerov ne znamo tolmačiti

V skladu z dogovorom na sestanku je za razlago načrta na voljo vodstvo gradbišča. Kontakt z njimi je najlažje vzpostaviti preko vaših že imenovanih predstavnikov, ki tudi hodijo na operativne sestanke. Vseeno pa vam podajamo tudi e-mail naslov od vodje gradbišča in njegovega pomočnika: iztok.krizaj@cpkranj.si in branko.cvek@cpkranj.si

Obvestilo, kaj vse mora posamezni krajan narediti in katere vse podpise in od koga mora pridobiti, da lahko položi cevi do predvidenega priključka na primarni vod ter te cevi zasuje (da ne bo potrebno potem spet prekopavati dvorišča)

Generalno za vse priklope, torej takrat, ko bo za primarni in sekundarni kanal že pridobljeno uporabno dovoljenje, bo Komunala Kranj pozvala vse lastnike, da se morajo v zakonskem roku priklopiti na novo kanalizacijo. To obvestilo bo vsebovalo tudi vse potrebne podatke in navodila.

Če pa se bo pokazala potreba po predčasnem priklopu (tako kot smo govorili na sestanku – zaradi obnove dvorišča), pa je najbolje, da lastnik preko vašega predstavnika vzpostavi stik z vodstvom gradbišča in s tem posredno tudi s predstavnikom investitorja (bostjan.zavrl@kranj.si) ter Komunale Kranj (zarnez@komunala-kranj.si ). Take lastnike bomo obravnavali ločeno in prednostno, zato pričakujemo, da bodo to res samo tisti lastniki, ki dvorišče že obnavljajo.


POGOSTA VPRAŠANJA/ODGOVORI GLEDE PROJEKTA GORKI

Obveščanje krajanov

KS: Prejete so pritožbe krajanov glede manjka informacij. Obljubljeno je bilo, da bodo krajani po domovih dobili obvestila, preden se bo začelo kopati okoli njih, toda zaenkrat temu ni tako.

POJASNILO IZVAJALCA: Obvestila naj bi se zagotovo dajala, vsaj tako je bilo zagotovljeno, vendar naj bi bila nekatera obvestila podeljena že kar nekaj časa nazaj, zato je možno da krajani tačas še niso bili preveč pozorni. Obljubljeno je tudi, da se obvešča predvsem tam, kjer bodo začeli kopati (vsaj en teden prej)

KS: Po pripovedovanju krajanov, naj bi nekateri dobili še nobenega obvestila, zato prosimo za čimveč povratnih informacij krajanov, kako se dejansko (ne) obvešča (najboljše kar poimensko oz. z dodano hišno številko).

Informacije na samem gradbišču

Glede samega izvajanja ter kakršnekoli težave glede uvozov/izvozov izvajalci vzpodbujajo samoiniciativnost glede vprašanj na samem gradbišču, delovodje so pripravljeni sodelovati in se prilagajati krajanom.

Javna razsvetljava po zaključku projekta Gorki

Postavile se bodo cevi in nameščena bo predinštalacija (predvsem tam, kjer je stara dotrajana in kjer je do sedaj ni), kandelabri se bodo postavljali kasneje, ko bodo na voljo sredstva, v trenutni fazi še niso planirani

Interna kanalizacija

VPRAŠANJE KRAJANA: Čeprav nam je bilo na uvodnem sestanku zagotovljeno, da se bodo interne kanalizacije obdržale in očuvale za interno odvodnjavanje meteornih voda, nas glede na zarisane oznake vseeno skrbi, da se vaši in obstoječi vodi križajo, oz. da se bodo obstoječi vodi ob kopanju, ki ga sedaj izvajate skozi glavno bitenjško povezavo, morda poškodovali do mere, da ne bi bili več uporabni. Na vsak način želimo, da se stari vodi ohranijo, saj so izdelani kvalitetno in v skladu s pravili stroke.

POJASNILO IZVAJALCA: Če je v trasi predvidena kanalizacija se bo obstoječa porušila, po končani kanalizacijski fazi se ponovno vzpostavi tudi prejšnje stanje kanalizacije, ki ste ga postavili krajani.

Dokumenti in obvestila

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki