Društva/Predstavitev združenja borcev za vrednote NOB Bitnje

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Naša organizacija je bila ustanovljena na občnem zboru, dne 15. januarja 1948. Imenovala se je Zveza borcev NOV Bitnje (ZB). Ob ustanovitvi se je vanjo včlanilo 52 borcev NOB, 19 aktivistov in 7 vdov po padlih borcih, skupno torej 78 članov. Takrat je bil izvoljen sedem članski odbor in tri članski nadzorni odbor. Prvi predsednik je bil 80 % invalid Franc Alič, tajnik pa Anton Pernar.

V tistem obdobju je država zelo podpirala gradnjo zadružnih domov na podeželju. Novoustanovljena ZB si je zato že ob ustanovitvi zadala za glavno nalogo izgradnjo zadružnega doma Bitnje. Stal naj bi na travniku ob glavni cesti Škofja Loka – Kranj, vzhodno od Bambiča. Načrte zanj je izdelal arhitekt Marinšek iz Kranja. Dom naj bi bil enonadstropna zgradba z veliko kino dvorano. V pritličju bi bilo več trgovin, v nadstropju pa prostori za KS, knjižnico in razna društva. Pri izkopih temeljev, poseku lesa za ostrešje in drugih pripravljalnih delih za gradnjo so prostovoljno delali vsi člani ZB in veliko število krajanov. Opravljenih je bilo več tisoč prostovoljnih ur. Vsak, ki se je udeležil dela, je dobil potrdilo o številu opravljenih ur. S temi potrdili je bilo mogoče v krajevni gostilni pri Fabjanu kupiti vino, ki ga takrat v prosti prodaji ni bilo.

Za gradnjo doma pa je bil nujno potreben tudi denar, zato je ZB priredila 1. avgusta 1948 v Gasilskem domu Bitnje veliko veselico. Takrat je bila vsa hrana še na nakaznice in mesnih izdelkov ni bilo mogoče kupiti v prosti prodaji. Zato je ZB kupila prašiča in 2 kravi ter si na ta način zagotovila zadostne količine mesnin za veselico. Čistega dobička od veselice je bilo okrog 60 000 DIN. Povprečna takratna plača pa je bila 3 000 DIN. Ta denar je bil porabljen za izdelavo načrtov, tesanje lesa, nabavo apna in cementa za zadružni dom. Pripravljenega je bilo okrog 200 m3 tesanega lesa, 10 ton apna in 15 ton cementa. Država je pod ugodnimi pogoji nudila denar za nadaljevanje gradnje doma. ZB kot družbena organizacija tega denarja ni mogla dobiti. Do njega je bila upravičena le kmetijska zadruga Bitnje. Tu pa se je zataknilo. Med kmeti so se širili glasovi, da oblast podpira gradnjo zadružnih domov zato, da bo po vzoru Sovjetske Zveze uvedla nekake kolhoze, v zadružnih domovih pa bodo postavljeni skupni kotli za ljudsko prehrano. Zaradi tako negativnega vzdušja upravni odbor zadruge ponujenega denarja ni hotel sprejeti. Tako je kljub začetnem navdušenju vsa stvar padla v vodo. Nabavljeni cement in apno so prodali, les pa so pozneje porabili za ostrešje pogorelega Golobovega hleva in za obnovo športnega doma Partizan v Stražišču. Nazadnje so zasuli še izkop na gradbeni parceli in sanj o zadružnem domu je bilo konec.

ZB je vse od ustanovitve dalje zelo dobro sodelovala s takratnim krajevnim ljudskim odborom ( KLO) Bitnje. To je bilo razumljivo tudi zato, ker sta bila tako predsednik KLO Stane Kalan in tajnik Lojze Zavrl oba člana ZB. Tudi po ukinitvi KLO Bitnje se je sodelovanje nadaljevalo z novoustanovljeno krajevno skupnostjo (KS) Bitnje. Pri vseh akcijah, katerih je bilo v tistem času zelo veliko so aktivno sodelovali tudi člani ZB.

1952 leta je bila ustanovljena občina Žabnica. Vanjo je bilo vključenih 16 okoliških vasi, med njimi tudi Bitnje. V tistem času se je porodila zamisel o lastnem občinskem prazniku. Za ta dan je bil izbran 27. marec kot spomin na borbo partizanov z Nemci leta 1942 na Rovtu nad Crngrobom. Prvo praznovanje tega praznika je bilo 1954 leta. KS Bitnje, Jošt, Sveti Duh in Žabnica so pripravile svoje programe. Glavna proslava je bila v zadružnem domu v Žabnici. V KS Bitnje pa je KUD Jan Plestenjak Bitnje uprizoril igro Stilmondski župan. Naslednji dan je bila v gasilskem domu Bitnje svečana akademija, zadnji dan praznovanja pa je bil prav tam slavnostni koncert godbe JLA iz Kranja. KS Svet Duh je pred leti prenehala sodelovati pri praznovanju tega praznika. Preostale tri KS pa redno vsako leto skupaj z organizacijo ZB organizirajo praznovanje tega praznika, s poudarkom na spominski prireditvi pri centralnem spomeniku NOB na Planici. Letos je bila to že 54. taka slovesnost.

V času obstoja občine Žabnica pa so se pričele tudi priprave na gradnjo osrednjega spomenika NOB v Žabnici. Ta je bil odkrit 4. julija 1957. leta. Na spomeniku je vpisanih 91 imen padlih borcev NOB, talcev, taboriščnikov in žrtev iz vseh 16 vasi, ki so takrat spadale pod občino Žabnica. Iz naše KS je na spomeniku napisanih 16 imen padlih borcev NOB, 5 talcev, 4 taboriščniki in 7 žrtev, skupno 32 imen. Vsako leto 1. novembra je pri tem spomeniku žalna slovesnost na kateri sodelujejo pevski zbor iz Žabnice, učenci POŠ Žabnica in drugi. Lani je bila že jubilejna 50. obletnica teh slovesnosti.

ZB Bitnje je poskrbela tudi za odkritje treh spominskih plošč na našem območju:

Sodelovanje z drugimi organizacijami in društvi je bilo ves čas zelo dobro. Nekdanji KUD Jan Plestenjak Bitnje je redno pripravljal prireditve ob krajevnem prazniku. Prav tako sta redno sodelovali tudi strelska družina Iztok Bitnje in mladinska organizacija. Posebno dobro pa je ves čas sodelovanje z gasilskim društvom Bitnje. Dvorana gasilskega doma in sejna soba sta bili vedno na razpolago za razne prireditve ali seje. Gasilci so ob dnevu mrtvih 1. novembra vsako leto redno postrojeni s svojim praporom na žalni slovesnosti pri osrednjem spomeniku NOB v Žabnici. Prav tako vsako leto skrbijo za prometno varnost na spominski slovesnosti pri centralnem spomeniku NOB na Planici. Poleg tega pa na prireditvenem prostoru namestijo ustrezno število klopi. Skupaj s sosednjimi gasilskimi društvi pa vsako leto ob krajevnem prazniku priredijo veliko gasilsko vajo. Takega sodelovanja je želeti tudi v bodoče in beseda hvala je premalo za vse njihovo delo.

Krajevni organizaciji ZB Bitnje in Žabnica sta se po osamosvojitvi začeli tesneje povezovati. Člani obeh odborov se redno sestajajo na skupnih sejah. Že vrsto let pa je organiziran tudi skupni občni zbor članov v zadružnem domu v Žabnici. Običajno je navzočih od 40 do 50 udeležencev. Na te občne zbore so vedno povabljeni tudi predstavniki svetov KS in društev z našega območja. V zadnjih letih se je število članov zaradi umrljivosti močno zmanjšalo. Koncem leta 2003 je imela organizacija ZB Bitnje samo še 31 članov, zato je začela vključevati nove, mlajše člane. To je bilo možno zato, ker je glavni odbor ZB Slovenije spremenil njeno ime in statut. Od lanskega leta dalje se naša organizacija imenuje: »Združenje borcev za vrednote NOB«. V zadnjih nekaj letih je tako vstopilo 28 novih mlajših članov. ZB Bitnje ima trenutno 52 članov. Najstarejši ima že 95 let, najmlajši pa 37. Moških je 28, žensk pa 24. Udeležencev NOB je še 9.

Naša organizacija je odprta glede strankarske in verske pripadnosti. Pogoj so le spoštovanje vrednot Maistrovih borcev, NOB in veteranov vojne za Slovenijo.


Bitnje, dne 01.avgusta 2008

Tajnik:
Lojze Zavrl

Predsednik:
Janez Košir

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki