Društva/Predstavitev prostovoljnega gasilskega društva Bitnje

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Pisalo se je leto 1928, ko je takratne vaščane povezala napredna zamisel in potreba po zavarovanju imetja. Na pobudo takratnega učitelja Mirka Rojine, je bilo 26. februarja 1928 ustanovljeno samostojno gasilsko društvo. Prvi ustanovni občni zbor je štel 45 članov. Glavni vzrok ustanovitve društva so bili številni požari, ki so grozili in ogrožali pretežno lesena gospodarska poslopja in stanovanjske hiše.

Sprva si je članstvo domačega društva za vaje in požare izposojalo motorno črpalko pri sosednjih društvih Žabnica in Stražišče. Potreba po ohranjanju lastnine in zavarovanje pred ognjem, je leta 1929 privedlo do nakupa lastne motorne črpalke Rossenbauer, skupaj z gasilsko vprežnim vozom.

V naslednjih letih je bil glavni cilj društva gasilski dom, v katerem bi imeli tudi prostor za orodjišče, shrambo za opremo in prostor za ostale dejavnosti društva. Tako je bil leta 1934 nasproti gostilne Strahinc zgrajen nov gasilski dom. Dom še danes stoji na istem mestu. Nadaljnji razvoj gasilstva v Bitnjah je ustavila druga svetovna vojna.

Leta 1946 se je društvo ponovno kadrovsko obnovilo. Prvi občni zbor po drugi svetovni vojni je bil 27.1.1946, kjer so sprejeli novo zakonodajo, statut in pravila za delovanje na preventivnem in operativnem področju. Novi odbor je takoj pričel z vzdrževalnimi deli v gasilskem domu, pokazala se je tudi potreba po izgradnji stolpa za sušenje cevi. Kljub težki situaciji po vojni je bil leta 1954 zgrajen gasilski stolp. Prav tako kot pri gradnji gasilskega doma, so se tudi tokrat izkazali vaščani s svojimi prispevki v denarju, delu in gradbenem materialu. Zaradi nezgrajenega vodovodnega omrežja in dokaj oddaljenih vodovodnih virov, se je pokazala potreba po izgradnji vodnih bazenov. Tako je bilo v letih od 1965 do 1968 zgrajenih 5 vodnih bazenov, katerih skupna kapaciteta je približno 350.000 litrov požarne vode.

Nabava gasilske opreme in vozil je potekala času primerno. Leta 1957 je društvo od tovarne Iskra kupilo rabljen avtobus znamke TAM Pionir, tako imenovano Prago. Zaradi dotrajanosti avtobus ni dolgo vzdržal, zato so ga odprodali. Brez avtomobila je bilo društvo ohromelo v primeru požara, zato je bil znova dan v uporabo gasilsko vprežni voz iz davnega leta 1929.

Leta 1957 se je ponudila možnost nakupa novega orodnega vozila Gasilec tovarne IMV iz Novega mesta, za katerega je tovarna ponudila 50 odstotno posojilo z odplačilno dobo 5 let. V letu 1962 je bilo kupljenih 26 paradnih, 20 delovnih in 25 pionirskih delovnih uniform. 1968 leta je društvo kupilo novo motorno črpalko Rossenbauer z WV motorjem ob pomoči OGZ Kranj, lastnimi sredstvi in sredstvi vaščanov. Leta 1982 je bila pri podjetju Creina Kranj kupljena gasilska cisterna s kapaciteto 3.000 litrov vode, kot traktorski priključek. Požarna tehnika je v zadnjih desetletjih hitro napredovala, zato je bila nujno potrebna zamenjava zastarele opreme z novejšo, modernejšo in bolj učinkovito za gašenje in reševanje.

Ob 45 letnici delovanja je društvo leta 1973 kupilo in prevzelo orodno vozilo IMV Gasilec, leta 1986 pa je bilo orodno vozilo Gasilec zamenjano z orodnim vozilom TAM 80T. Staro motorno črpalko iz leta 1929, ki se je uničila pri reševanju v poplavah leta 1999, je leta 1995 nadomestila nova motorna črpalka Rossenbauer tipa Fox. Spomladi leta 1999 je bila s posredovanjem Gasilske zveze Mestne občine Kranj, izročena avtocisterna TAM 190 s kapaciteto 6.000 litri vode, s katero se je izboljšala požarna varnost okoliša. V uporabo jo je izročila Gasilsko reševalna služba Kranj.

Vseskozi pa so potekala tudi razna vzdrževalna dela v notranjosti gasilskega doma. Zgrajena je bila sejna soba na podstrešju, večkrat je bila prepleskana notranjost doma, zgrajeno je bilo tudi centralno ogrevanje. V letu 1993 je bila obnovljena fasada gasilskega doma. Premajhna garaža za avtocisterno, je narekovala izgradnjo prizidka k gasilskemu domu. Leta 2000 so se pričela zbirati in pridobivati potrebna dovoljenja. Kljub vsem zapletom pri pridobivanju gradbenih dokumentov, je bil leta 2004 zgrajen nov prizidek. Tudi tokrat so pri izgradnji tvorno sodelovali krajani in krajanke Bitenj. Da bi bila slika prizidka še lepša in bolj popolna, se je v letu 2006 dopolnil vozni park z novim kombiniranim vozilom Renault Master.

Ni pa društvo samo oprema, vozila in zgradbe, ampak smo društvo tudi člani s svojim znanjem, usposobljenostjo in medsebojnimi odnosi. Upravni odbor se skupaj z nadzornim odborom in mentorji trudi, da se bi se kot posamezniki in skupno počutili kot član pomembne življenjske verige. Vse to je prispevalo, da članstvo skozi celoten obstoj društva stalno narašča. Od začetnih 45 članov, danes društvo šteje več kot 300 članov in članic. Sestav članstva zajema vso populacijo od otrok, do veteranov.

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki