Društva/Predstavitev društva upokojencev Bitnje-Stražišče

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče je nastalo na podlagi referenduma za odcepitev, ki je bil izveden februarja 2007, ko se je kar 98% udeležencev referenduma odločilo za samostojno društvo na področju Bitenj in Stražišča z okolico. Krajevni skupnosti Bitnje in Stražišče sta si po legi bliže. Problematika sosednjih krajev je podobna, poleg tega se v novem društvu upokojencev združujemo ljudje, sosedje in znanci, ki se med seboj poznamo.

Ustanovni občni zbor je bil 24. 5. 2007 v Stražišču, kjer je bil imenovan Upravni odbor in sprejet statut društva ter sklepi za registracijo. Društvo je bilo vpisano v poslovni register Republike Slovenije dne 30. 6. 2007.

Prvi redni občni zbor je bil izveden 14. 12. 2007 v gasilskem domu, ki nam ga je brezplačno odstopilo Gasilsko društvo Bitnje. Občni zbor je izvolil organe društva in predsednika Antona Kaštivnika, potrdil statut, program aktivnosti v letu 2008, višino članarine in finančni načrt.

Iz skromnih sredstev članarine (5,5 €/na osebo) smo kupili društveni prapor, ki nosi društveni logotip – vrh Sv. Jošta s cerkvijo.

Društvo se dejavno vključuje v delovanje obeh krajevnih skupnosti, regijsko združenje, ter Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Program aktivnosti temelji predvsem na zagotavljanju socialne varnosti upokojencev, skrbi za ostarele in bolne, za zadnje slovo, za duševne in telesne aktivnosti in vseživljenjsko učenje. Društvo svojim članom nudi informiranje in svetovanje o socialni problematiki, o kvalitetnem in zdravem preživljanju prostega časa. Skrbi za obujanje tradicije in spominska obeležja.

V te aktivnosti so vključena letovanja, planinski in turistični izleti ter družabna srečanja in športne aktivnosti. V ta namen smo ustanovili različne sekcije, ki bedijo nad posameznimi aktivnostmi.

Med drugim organiziramo večdnevna letovanja, enodnevne izlete po Sloveniji in v tujino, planinske izlete. Sekcija za balinanje organizira balinanje dvakrat tedensko, telovadba je enkrat tedensko v zimskem času. Udeležujemo se slovenskih tradicionalnih pohodov. Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče organizira za svoje člane tudi razna družabna srečanja preko celega leta.

Poskrbeli smo za ugodnosti naših članov pri nakupu kurilnega olja in okulističnih storitvah.

Društvo ima vsak ponedeljek od 9. do 11. ure odprto društveno pisarno na naslovu Spodnje Bitnje 10 oziroma smo dosegljivi na telefon 040 350 589 ter vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure v prostorih Krajevne skupnosti Stražišče (Šmartinski dom).


KONTAKT:

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
BITNJE STRAŽIŠČE
ZGORNJE BITNJE 237 C
4209 ŽABNICA
Predsednik DU Bitnje Stražišče
Anton Kaštivnik
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki