Društva/Predstavitev društva upokojencev Žabnica

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

Smo upokojensko društvo, katerega delovanje opredeljuje Zakon o društvih in Pravila društva. Po sprejetih Pravilih društva smo opredeljeni kot nepridobitna, samostojna, stanovsko interesna, humanitarna in dobrodelna organizacija, v katero se z namenom medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov združujejo upokojenci in druge starejše osebe.

Smo društvo s tradicijo, saj smo bili ustanovljeni 1. julija 1951. Ob ustanovitvi je društvo štelo 54 članov. Za delovanje društva od ustanovitve dalje bi lahko rekli, da sta nas opredeljevali načeli prostovoljnosti članstva in odprtosti do vseh upokojencev, ne glede na kraj bivanja. Praktično to pomeni, da so naši člani iz najrazličnejših krajev, večina članov pa živi na območju od Stražišča do Sv. Duha. Tako široko zastavljena politika delovanja društva je pomenila, da se je članstvo v društvu vsa leta od ustanovitve dalje povečevalo vse do konca leta 2007, ko je bilo v društvu 911 članov. Postali smo veliko društvo in po mnenju nekaterih preveliko, kar je pripeljalo do ustanovitve novega Društva upokojencev Bitnje-Stražišče. Posledica tega je bil upad našega članstva, tako da je sedaj šteje društvo 530 članov.

Za uresničevanje skupnih interesov članstva je naše društvo povezano z drugimi društvi upokojencev v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske in preko te v Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Aktivnosti v društvu se odvijajo po sekcijah, in sicer po letnih programih, ki jih vsak član dobi pri plačilu članarine.

Sekcija za izlete, srečanja in prireditve
v okviru te sekcije, ki pritegne največje število naših članov, organiziramo naslednje aktivnosti:
  • družabna srečanja: pustovanje, piknik društva, martinovanje, prednovoletno srečanje,
  • tradicionalno se udeležujemo letnih srečanj upokojencev Gorenjske in Slovenije,
  • turistični izleti po Sloveniji in tujini z avtobusom, običajno 6 do 7 izletov letno,
  • kopalni izleti; 3 – 4 kopalne izlete v sezoni,
  • nakupovalni izleti, obiščemo organizirano 2 do 3 izlete v tujino.
Sekcija za planinske izlete
izleti se izvajajo po letnem programu in pod strokovnim vodstvom planinskega vodnika. Običajno izvedemo devet pohodov v sezoni. Tovrstni izleti so povezani s 4 do 6 urami hoje, kar pomeni, da se jih lahko udeležijo kondicijsko bolj vzdržljivi člani.

Pohodniška sekcija – naša najmlajša sekcija. V okviru te sekcije naj bi obiskovali okoliške hribe, kar pomeni manj hoje in je namenjena kondicijsko manj vzdržljivim članom.

Sekcija za balinaje
balina se na balinišču ob nogometnem igrišču v Spodnjih Bitnjah dvakrat tedensko od maja do oktobra oziroma dokler dopušča vreme.
Sekcija za žensko telovadbo
telovadba se odvija v prostorih Osnovne šole v Žabnici in v Gasilskem domu v Bitnjah enkrat tedensko od oktobra do konca marca pod strokovnim vodstvom mentorice.
Sekcija za kolesarjenje
kolesari se po letnem planu kolesarskih izletov enkrat tedensko ob lepem vremenu od 15 do 30 km.
Šahovska sekcija
z igranjem šaha se je pričelo v letu 2007. Šahira se v bifeju Ledine v Žabnici v zimskem času.
Obiski članov nad 80 let
obiski starejših nad 80 let in mlajših bolnih je že tradicionalno. Naši predstavniki jih enkrat letno obiščejo, izročijo manjše darilo in se z njimi pogovorijo.

Druge aktivnosti:

Novo v programu aktivnosti za leto 2008 je kulturni program, kot so kulturni večeri v zimskem času, razne delavnice in obiski kulturnih prireditev na prostem v poletnem času.

Naloge društva v prihodnosti vidimo v prilagajanju nastalim razmeram in potrebam naših članov ob tem, da upoštevamo temeljna načela delovanja društva, to pa je, da je združevanje v društvo prostovoljno in da je društvo odprto za nove člane, ne glede na kraj bivanja.

Društvo nima svojih prostorov, za svoje delovanje uporablja prostore v Gasilskem domu v Žabnici in prostorih Krajevne skupnosti Žabnica. Uradne ure društva so vsak prvi četrtek v mesecu od 16. do 19. ure v prostorih KS Žabnica, to je v prvem nadstropju nad bifejem Ledina Žabnici.

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki